Aktualności

Światowy Dzień Chorego

Dnia 11 lutego 2019r. o godzinie 13:00 w naszym Hospicjum obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego. Swoją obecnością zaszczycił nas już po raz osiemnasty JE Ks. Abp dr Edmund Piszcz, który pobłogosławił chorych, a Pan Daniel Rupiński zaśpiewał i zagrał umilając czas naszym pacjentom oraz pracownikom.

Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium” każdego roku obchodzi Światowy Dzień Chorego. Jest to święto przypadające na dzień 11 lutego, ustanowione przez Jana Pawła II 13 maja 1992 roku – w 75 rocznicę objawień fatimskich. Celem obchodów jest zwrócenie uwagi świata na potrzeby wszystkich chorych, konieczność zapewnienia im jak najlepszej opieki oraz uwrażliwienie społeczeństwa na wartość ludzkiego życia.

Zdjęcia wykonał Pan Bogdan Brzostowski

Wznowienie granic na działce pod budowę Hospicjum


Firma Geo-Szkic Michał Prusik wznowiła znaki graniczne na naszej działce przy ul. Metalowej 5. To pierwszy krok naszych działań związanych z budową nowej siedziby Hospicjum.

Nie ma zdjęć w tej galerii.

Malality II – Licytacja obrazów

Dnia 17.10.2018 r. w Hotelu Omega przy ul. Sielskiej 4a w Olsztynie, odbyła się licytacja obrazów namalowanych wiosną podczas sesji plenerowej w Pałacu Młodzieży przez olsztyńskich artystów plastyków, studentów oraz młodzież.

Licytacja była oficjalnym rozpoczęciem zbiórki pieniędzy na budowę nowej siedziby Hospicjum im. Jana Pawła II w Olsztynie.

Namalowane obrazy cieszyły się dużym powodzeniem wśród zaproszonych gości. Kwota którą zebraliśmy to 19 470,00 zł.

Serdecznie dziękujemy:

 • Ambasadorce akcji Pani Ewie Czułowskiej oraz Pani Edycie Jukowskiej za pomoc w organizacji całego przedsięwzięcia,
 • Artystom za piękne obrazy,
 • Pałacowi Młodzieży, a szczególnie Pani dyrektor Iwonie Łazickiej-Pawlak za pomoc w organizacji pleneru malarskiego,
 • Panu Mariuszowi Korpolińskiemu za świetne, bezinteresowne poprowadzenie licytacji,
 • Hotelowi Omega za bezpłatne udostępnienie sali,
 • oraz wszystkim którzy byli z nami podczas całej akcji Malality II.

Spotkanie podsumowujące akcję Malality II odbędzie się dnia 08.11.2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy al. Wojska Polskiego 30.

Malality II pod młotek

 17 października  od godziny 18.00 w Hotelu Omega przy ul Sielskiej 4a rozpocznie się licytacja obrazów namalowanych wiosną w ogrodach Pałacu Młodzieży przez artystów plastyków, studentów oraz młodzież. Wszytko odbędzie się w ramach akcji „Głosy dla Hospicjów”

Październik to dla nas wyjątkowy miesiąc, ponieważ obchodzimy w nim Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Dlatego też   w tym miesiącu nasze Malality 2 „idą pod młotek”.

Cel naszej licytacji jest jeden – zbiórka środków na budowę nowego Hospicjum  im. Jana Pawła II w Olsztynie.

Pamiętaj: Hospicjum też życie, pomóż nam aby mogło płynąć w godnych warunkach.

Licytacja jest imprezą zamkniętą. Jeśli nie dostałeś od nas zaproszenia, a chcesz wziąć udział w licytacji, zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu: 606 545 245

Zdjęcia obrazów są systematycznie uzupełnianie.

honorowy-patronat-prezydenta-miasta-olsztyna-fill-460x170

logo_z_listkiem
„Zadanie jest realizowane w ramach projektu WOLONTARIAT NA MIARĘ HOSPICJUM przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

unieważnienie-1

 

Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium”
Wojska Polskiego 30
10-229 Olsztyn

ogłasza konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej hospicjum – Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego „Palium”

Konkurs jest konkursem otwartym jednoetapowym, w którym uczestnicy konkursu składają zgłoszenie udziału w konkursie i prace konkursową.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej tj. dysponują osobami zdolnymi do wykonania określonej w pkt. 7.2 regulaminu, dokumentacji technicznej tj. minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń i będąca członkiem izby zawodowej.

Kryteria oceny prac:
a)     Kryterium architektoniczne – 70%. Ocenie podlegać będą założenia architektoniczne budynku hospicjum

b) Kryterium urbanistyczne – 30%. Ocenie podlegać będą właściwe rozwiązanie przestrzenne w powiązaniu z najbliższy otoczeniem

Termin i miejsce składania karty zgłoszenia udziału w konkursie do dnia:
14 września 2018 do godz. 15.00 w siedzibie Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego „Palium”, al. Wojska Polskiego 30, 10-229 Olsztyn.

Koszty związane z przygotowaniem koncepcji w kwocie 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł) otrzyma zwycięzca wybrany przez Sąd Konkursowy.

z poważaniem
Teresa Kocbach

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o konkursie
REGULAMIN
Projekt umowy
Wyrys z mapy ewidencji
Mapa
ZAŁĄCZNIK NR 1

MALALITY 2

m

W dniu 16 czerwca 2018 roku w godzinach od 10:00 do 16:00 w ogrodach Pałacu Młodzieży artyści plastycy, studenci oraz młodzież inspirowani muzyką graną na żywo przez olsztyńskich muzyków tworzyli dzieła sztuki.

Artyści – Malarze obecni podczas pleneru

 1. Bielecki Jerzy Wojciech
 2. Bieńkuński Wiesław
 3. Cisowski Andrzej
 4. Czachorowski Stanisław (glazura, dachówka)
 5. Eda Yukov
 6. Listwan Robert
 7. Łazicka – Pawlak Iwona
 8. Plichta – Lubieniecka Ewa
 9. Przełomiec Agnieszka
 10. Puczel Jarosław
 11. Ratuszyński Edward
 12. Sól Krystyna (malowanie na jedwabiu)
 13. Wachowski Wiesław
 14. Witkowski Tomasz
 15. Zimnicka – Prabucka Renata

oraz

Monika Rydzewska z Akademii Biznesu UWM w Olsztynie

Młodzież z Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie
– Kowalska Maria
– Dąbrowska Anna
– Golańska Paulina
– Łucko Jagoda
– Czaplińska Anna
– Jasik Gabriela
Młodzież z Państwowego Liceum Plastycznego w Olsztyne
– Ostrowska Angelika
– Tatol Sabina
– Tymcio Piotr
– Niebrzydowska Kaja

Artyści Muzycy grający podczas pleneru
-Piotr Bieranowski, Karolina  Banasiak
-Uczniowie Szkoły Muzycznej CASIO (prowadzenie Tamara Janicka)
-Uczniowie Gimnazjum nr 2 (Członkowie grupy CORDIS)
-Uczniowie Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie (opiekunowie: Judyta Mazur, Paweł Kotarski)
-Chór im. prof. W. Wawrzyczka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
-Studenci Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie i sympatycy
-Daniel Rupiński
-Zespół Wiolonczelowy „Cellofuny” Uczniowie z Olsztyna i Dywit (prowadzenie Paweł Panasiuk)

 

Namalowane obrazy zlicytowane zostaną jesienią, podczas obchodów Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Dochód z licytacji zostanie przeznaczony na budowę nowej siedziby Hospicjum im. Jana Pawła II w Olsztynie.

Przez cały czas artystycznych działań w tle popularyzowana była idea wolontariatu.

Akcja MALALITY 2 była realizowana w ramach projektu WOLONTARIAT NA MIARĘ HOSPICJUM przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn.

 

« 1 z 3 »

 

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim ludziom dobrej woli, którym nie jest obojętny los cierpiącego człowieka, a w szczególności:

 • Artystom, którzy wzięli udział w akcji
 • Pani Ewie Czułowskiej – Prezes Rotary Club Varmia Olsztyn
 • Pracownikom Pałacu Młodzieży w Olsztynie
 • Wolontariuszom i Pracownikom Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego „Palium”
 • Pani Edycie Jurkowskiej 
 • Panu Bogdanowi Brzostowskiemu
 • Panu Danielowi Januszkiewicz
 • Eurogaz – Bombi

MALALITY 2

16 czerwca 2018 roku w godzinach od 10:00 do 16:00 w ogrodach Pałacu Młodzieży artyści plastycy, studenci oraz młodzież inspirowani muzyką graną na żywo przez olsztyńskich muzyków tworzyć będą dzieła sztuki.

Namalowane obrazy zlicytowane zostaną jesienią, podczas obchodów Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Dochód z licytacji zostanie przeznaczony na budowę nowej siedziby Hospicjum im. Jana Pawła II w Olsztynie.

Przez cały czas artystycznych działań w tle popularyzowana będzie idea wolontariatu. Będzie można spotkać się i porozmawiać z wolontariuszami oraz pracownikami Hospicjum.

To druga edycja akcji Malality. Wydarzenie to, poza swym charytatywnym charakterem, mającym na celu szerzenie idei opieki paliatywnej, służy integracji olsztyńskiego środowiska artystycznego oraz popularyzacji sztuk plastycznych i muzycznych. Tegoroczny plenerowy happening artystyczny organizowany przez Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium” oraz olsztyński Pałac Młodzieży, a realizowany przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn, jest wspaniałym przykładem tego, że pomagać można na różne sposoby.

Poniżej przedstawiamy artystów, którzy wezmą udział w plenerze.

Artyści – Malarze obecni podczas pleneru:

1.Bielecki Jerzy Wojciech
2.Bieńkuński Wiesław
3.Cisowski Andrzej
4.Czachorowski Stanisław (glazura, dachówka)
5.Jurkowska Edyta
6.Listwan Robert
7.Łazicka – Pawlak Iwona
8.Plichta – Lubieniecka Ewa
9.Puczel Jarosław
10.Ratuszyński Edward
11.Sól Krystyna (malowanie na jedwabiu)
12.Wachowski Wiesław
13.Witkowski Tomasz

oraz
Monika Rydzewska z Akademii Biznesu UWM w Olsztynie
Młodzież z Państwowego Liceum Plastycznego w Olsztynie
Młodzież z Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie

Artyści Muzycy grający podczas pleneru:
1. Uczniowie Szkoły Muzycznej CASIO
2. Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
3. Studenci Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
4. Uczniowie Powiatowej Szkoły Muzycznej I st. w Dywitach
5. Daniel Rupiński
6. Piotr Bieranowski

7. Uczniowie Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas podczas pleneru w ogrodach Pałacu Młodzieży w Olsztynie.

 

PLAKAT 50X70

Projekt realizowany przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn logo_z_listkiem

Podpisanie aktu notarialnego na działkę pod budowę Hospicjum.

Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium” w dniu 21.05  podpisało akt notarialny, dzięki któremu stało się właścicielem działki  przy ul. Metalowej w Olsztynie.

Urząd Miasta w Olsztynie w trybie bezprzetargowym z bonifikatą 99 %, przekazał nieruchomość na rzecz Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego „Palium” pod budowę nowego Hospicjum.

 

http://olsztyn.wm.pl/514025,Olsztynskie-hospicjum-pozyskalo-dzialke.html

https://www.olsztyn24.com/news/31996-grunt-pod-budowe-hospicjum-w-olsztynie-nalezy-juz-do-stowarzyszenia-palium.html

http://olsztyn.wm.pl/515168,To-juz-pewne-Bedzie-hospicjum-w-Olsztynie.html