Ładowanie…
Pierwszy slide
Pierwszy slide
Santander Bank: 20 1500 1298 1212 9001 8789 0000


Przyjaciel Hospicjum

Opieka hospicyjna stanowi przejaw pokory wobec życia, którego nieodłącznym elementem jest odchodzenie. Cierpienie osoby nieuleczalnie chorej dotyka nie tylko wymiaru cielesnego ale też duchowego i psychicznego. Celem działalności hospicyjnej jest niesienie wieloaspektowej pomocy zarówno ludziom chorym, jak i ich najbliższym. Możliwe jest to wyłącznie dzięki ogromnemu zaangażowaniu profesjonalnego personelu, wrażliwego i otwartego na drugiego człowieka.

Realizowanie stawianych przed pracownikami hospicjum celów nie byłoby możliwe, gdyby nie bezinteresowne oddanie i zaangażowanie wielu osób i instytucji, które w różnoraki sposób przyczyniają się do zapewniania godnych warunków do przeżywania ostatnich chwil życia pacjentów olsztyńskiego hospicjum.

Za okazane serce, wyjątkową wrażliwość, potrzebę czynienia dobra oraz za bezinteresowną gotowość niesienia pomocy w imieniu wszystkich serdecznie dziękujemy a wyrazem naszej wdzięczności są statuetki „Przyjaciel Hospicjum”.

 

„Przyjaciel Hospicjum 2018”

Pani Ewa Czułowska
Rotary Club Varmia Olsztyn
za pomoc przy organizacji akcji Malality II oraz za wielkie serce okazywane naszym pacjentom.

Pani Edyta Jurkowska
pracownia artystyczna EDA YUKOV
za pomoc przy organizacji akcji Malality II oraz za wielkie serce okazywane naszym pacjentom.

Pani Iwona Łazicka–Pawlak
Dyrektor Pałacu Młodzieży w Olsztynie
za pomoc organizacji pleneru malarskiego podczas akcji Malality II.

 

„Przyjaciel Hospicjum 2017”

Pani Doktor Wiesława Pokropska
Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Paliatywnej.
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego,
za wielkie serce i dar dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z nami.

Mecenas Robert Nogacki
właściciel Kancelarii Prawnej Skarbiec w Warszawie
zajmującej się doradztwem prawnym, finansowym oraz usługami z zakresu biznesu
za wsparcie finansowe w kwocie 75 tys zł. które pozwoliło wesprzeć remont i informatyzację Hospicjum.

Inżynier Budownictwa Marian Zdunek
radny Rady Miasta Olsztyna od 2006 r.,
za wsparcie merytoryczne oraz pomoc w budowaniu idei nowej siedziby Hospicjum.

Rotary Club Olsztyn Varmia
klub powstał w 2014 roku – celem działalności jest pomoc charytatywna,
za promowanie idei opieki paliatywnej podczas Balu Halloween 2016r.
za zebrane środki, i sfinansowanie koncentratorów tlenu w kwocie 11 tyś zł.

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
Ordynator Oddziału Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych – Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego,
za bezinteresowną stałą pomoc finansową będącą odzwierciedleniem wrażliwości wobec cierpienia drugiego człowieka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Przyjaciel Hospicjum 2013”

Pan Marek Gardzielewski
 Kierownik grupy artystycznej „Wspaniały Teatr Bez Nazwy” z Gietrzwałdu
za wieloletnią współpracę artystyczną promującą działania na rzecz Hospicjum.

Firma OBRAM
za wsparcie finansowe podczas remontu, przebudowy i modernizacji Hospicjum.

 

„Przyjaciel Hospicjum 2012”

Ks. abp dr Edmund Piszcz
za trud, zaangażowanie, oddanie chorym oraz wsparcie duchowe

Pan Tadeusz Załęcki
za przygotowanie spotu reklamowego zachęcającego do przekazania 1% na rzecz Hospicjum

Pan Andrzej Fabisiak
Zastępca Dyrektora do spraw Organizacji i Marketingu Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie
za wnoszenie wkładu artystycznego w szerzenie idei hospicyjnej,

Pani Lidia Staroń
Poseł na Sejm RP
za bezinteresowną ofiarność finansową będącą wyrazem wrażliwości
wobec cierpienia drugiego człowieka

Pan Władysław Bogdanowski
członek Zarządu Polskiego Radia S. A.
za wystąpienie w spocie reklamowym propagującym możliwość przekazania 1% na rzecz Hospicjum

Pan Krzysztof Stachowski
 Dyrektor Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
za wieloletnie włączanie się w propagowanie działań artystycznych mających na celu wspieranie Hospicjum

Rotary Club Olsztyn
za przekazanie środków finansowych pozyskiwanych między innymi podczas działalności
artystycznej oraz aukcji dzieł sztuki

Pani Dorota Obijalska
Pedagog Państwowej Szkoły Muzycznej
za realizację projektów muzycznych, które od wielu lat uświetniają
przebieg licznych uroczystości nadając im wyjątkowy charakter

Pani Joanna Szymankiewicz–Czużdaniuk
Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie
za wieloletnią współpracę oraz wsparcie umożliwiające realizację celów hospicyjnych

Pan Marek Zabłocki
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
za wspieranie i rozpowszechnianie akcji „1% na rzecz Hospicjum” na łamach „Biuletynu Lekarskiego”

Pani Maria Danielewicz
Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z Siedzibą w Olsztynie
za wspieranie akcji ” 1% na rzecz Hospicjum” na łamach „Biuletynu OIPiP”

Pani Ewa Kupcewicz
Kierownik Katedry Pielęgniarstwa WNM UWM
za życzliwość, wieloletnią współpracę oraz zaangażowanie w kształcenie przyszłej kadry medyczne

Pan Piotr Narloch
Prezes OIIB
za opublikowanie informacji dotyczącej kampanii „1% na rzecz Hospicjum”
na łamach „BIP P.I.I.B”, co umożliwiło rozpowszechnienie akcji na szeroką skalę

Pani Iwona Pavlović
za promowanie idei hospicyjnej za pośrednictwem mediów masowego przekazu oraz
za charytatywny udział w spocie TV na rzecz Hospicjum

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status