Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

unieważnienie-1

 

Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium”
Wojska Polskiego 30
10-229 Olsztyn

ogłasza konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej hospicjum – Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego „Palium”

Konkurs jest konkursem otwartym jednoetapowym, w którym uczestnicy konkursu składają zgłoszenie udziału w konkursie i prace konkursową.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej tj. dysponują osobami zdolnymi do wykonania określonej w pkt. 7.2 regulaminu, dokumentacji technicznej tj. minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń i będąca członkiem izby zawodowej.

Kryteria oceny prac:
a)     Kryterium architektoniczne – 70%. Ocenie podlegać będą założenia architektoniczne budynku hospicjum

b) Kryterium urbanistyczne – 30%. Ocenie podlegać będą właściwe rozwiązanie przestrzenne w powiązaniu z najbliższy otoczeniem

Termin i miejsce składania karty zgłoszenia udziału w konkursie do dnia:
14 września 2018 do godz. 15.00 w siedzibie Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego „Palium”, al. Wojska Polskiego 30, 10-229 Olsztyn.

Koszty związane z przygotowaniem koncepcji w kwocie 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł) otrzyma zwycięzca wybrany przez Sąd Konkursowy.

z poważaniem
Teresa Kocbach

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o konkursie
REGULAMIN
Projekt umowy
Wyrys z mapy ewidencji
Mapa
ZAŁĄCZNIK NR 1

MALALITY 2

m

W dniu 16 czerwca 2018 roku w godzinach od 10:00 do 16:00 w ogrodach Pałacu Młodzieży artyści plastycy, studenci oraz młodzież inspirowani muzyką graną na żywo przez olsztyńskich muzyków tworzyli dzieła sztuki.

Artyści – Malarze obecni podczas pleneru

 1. Bielecki Jerzy Wojciech
 2. Bieńkuński Wiesław
 3. Cisowski Andrzej
 4. Czachorowski Stanisław (glazura, dachówka)
 5. Eda Yukov
 6. Listwan Robert
 7. Łazicka – Pawlak Iwona
 8. Plichta – Lubieniecka Ewa
 9. Przełomiec Agnieszka
 10. Puczel Jarosław
 11. Ratuszyński Edward
 12. Sól Krystyna (malowanie na jedwabiu)
 13. Wachowski Wiesław
 14. Witkowski Tomasz
 15. Zimnicka – Prabucka Renata

oraz

Monika Rydzewska z Akademii Biznesu UWM w Olsztynie

Młodzież z Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie
– Kowalska Maria
– Dąbrowska Anna
– Golańska Paulina
– Łucko Jagoda
– Czaplińska Anna
– Jasik Gabriela
Młodzież z Państwowego Liceum Plastycznego w Olsztyne
– Ostrowska Angelika
– Tatol Sabina
– Tymcio Piotr
– Niebrzydowska Kaja

Artyści Muzycy grający podczas pleneru
-Piotr Bieranowski, Karolina  Banasiak
-Uczniowie Szkoły Muzycznej CASIO (prowadzenie Tamara Janicka)
-Uczniowie Gimnazjum nr 2 (Członkowie grupy CORDIS)
-Uczniowie Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie (opiekunowie: Judyta Mazur, Paweł Kotarski)
-Chór im. prof. W. Wawrzyczka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
-Studenci Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie i sympatycy
-Daniel Rupiński
-Zespół Wiolonczelowy „Cellofuny” Uczniowie z Olsztyna i Dywit (prowadzenie Paweł Panasiuk)

 

Namalowane obrazy zlicytowane zostaną jesienią, podczas obchodów Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Dochód z licytacji zostanie przeznaczony na budowę nowej siedziby Hospicjum im. Jana Pawła II w Olsztynie.

Przez cały czas artystycznych działań w tle popularyzowana była idea wolontariatu.

Akcja MALALITY 2 była realizowana w ramach projektu WOLONTARIAT NA MIARĘ HOSPICJUM przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn.

 

« 1 z 3 »

 

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim ludziom dobrej woli, którym nie jest obojętny los cierpiącego człowieka, a w szczególności:

 • Artystom, którzy wzięli udział w akcji
 • Pani Ewie Czułowskiej – Prezes Rotary Club Varmia Olsztyn
 • Pracownikom Pałacu Młodzieży w Olsztynie
 • Wolontariuszom i Pracownikom Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego „Palium”
 • Pani Edycie Jurkowskiej 
 • Panu Bogdanowi Brzostowskiemu
 • Panu Danielowi Januszkiewicz
 • Eurogaz – Bombi

MALALITY 2

16 czerwca 2018 roku w godzinach od 10:00 do 16:00 w ogrodach Pałacu Młodzieży artyści plastycy, studenci oraz młodzież inspirowani muzyką graną na żywo przez olsztyńskich muzyków tworzyć będą dzieła sztuki.

Namalowane obrazy zlicytowane zostaną jesienią, podczas obchodów Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Dochód z licytacji zostanie przeznaczony na budowę nowej siedziby Hospicjum im. Jana Pawła II w Olsztynie.

Przez cały czas artystycznych działań w tle popularyzowana będzie idea wolontariatu. Będzie można spotkać się i porozmawiać z wolontariuszami oraz pracownikami Hospicjum.

To druga edycja akcji Malality. Wydarzenie to, poza swym charytatywnym charakterem, mającym na celu szerzenie idei opieki paliatywnej, służy integracji olsztyńskiego środowiska artystycznego oraz popularyzacji sztuk plastycznych i muzycznych. Tegoroczny plenerowy happening artystyczny organizowany przez Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium” oraz olsztyński Pałac Młodzieży, a realizowany przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn, jest wspaniałym przykładem tego, że pomagać można na różne sposoby.

Poniżej przedstawiamy artystów, którzy wezmą udział w plenerze.

Artyści – Malarze obecni podczas pleneru:

1.Bielecki Jerzy Wojciech
2.Bieńkuński Wiesław
3.Cisowski Andrzej
4.Czachorowski Stanisław (glazura, dachówka)
5.Jurkowska Edyta
6.Listwan Robert
7.Łazicka – Pawlak Iwona
8.Plichta – Lubieniecka Ewa
9.Puczel Jarosław
10.Ratuszyński Edward
11.Sól Krystyna (malowanie na jedwabiu)
12.Wachowski Wiesław
13.Witkowski Tomasz

oraz
Monika Rydzewska z Akademii Biznesu UWM w Olsztynie
Młodzież z Państwowego Liceum Plastycznego w Olsztynie
Młodzież z Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie

Artyści Muzycy grający podczas pleneru:
1. Uczniowie Szkoły Muzycznej CASIO
2. Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
3. Studenci Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
4. Uczniowie Powiatowej Szkoły Muzycznej I st. w Dywitach
5. Daniel Rupiński
6. Piotr Bieranowski

7. Uczniowie Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas podczas pleneru w ogrodach Pałacu Młodzieży w Olsztynie.

 

PLAKAT 50X70

Projekt realizowany przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn logo_z_listkiem

Podpisanie aktu notarialnego na działkę pod budowę Hospicjum.

Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium” w dniu 21.05  podpisało akt notarialny, dzięki któremu stało się właścicielem działki  przy ul. Metalowej w Olsztynie.

Urząd Miasta w Olsztynie w trybie bezprzetargowym z bonifikatą 99 %, przekazał nieruchomość na rzecz Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego „Palium” pod budowę nowego Hospicjum.

 

http://olsztyn.wm.pl/514025,Olsztynskie-hospicjum-pozyskalo-dzialke.html

https://www.olsztyn24.com/news/31996-grunt-pod-budowe-hospicjum-w-olsztynie-nalezy-juz-do-stowarzyszenia-palium.html

http://olsztyn.wm.pl/515168,To-juz-pewne-Bedzie-hospicjum-w-Olsztynie.html

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej

Ponad pięćset pielęgniarek i położnych z całego województwa warmińsko-mazurskiego spotkało się 10 maja 2018 r. w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie na uroczystych obchodach Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej.

Wydarzenie otworzył koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego. Zaproszeni goście wysłuchali wykładu konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej pani Teresy Kocbach pt. „Opieka paliatywna drogowskazem w pielęgniarstwie”. Spotkanie było też okazją do wręczenia wyróżnień dla zasłużonych pielęgniarek i położnych oraz dla całych zespołów ośrodków opieki paliatywnej z województwa warmińsko-mazurskiego.

Organizatorem gali była Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie.

 

 

 

 

 

 

WOLONTARIAT NA MIARĘ HOSPICJUM

Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium” od maja 2018 r. realizuje projekt WOLONTARIAT NA MIARĘ HOSPICJUM.

Projekt zakłada:
1.Szkolenia dla wolontariuszy
2. Akcja „Pola Nadziei” (kwesta uliczna, współpraca ze szkołami, uczelniami)
3. „Malality”
4. „Głosy dla Hospicjum”

Projekt skierowany jest do wolontariuszy i polega na szerzeniu idei wolontariatu hospicyjnego, edukacji wolontariuszy (szkolenia) oraz integracji lokalnego środowiska.

W związku z powyższym zapraszamy placówki edukacyjne do współpracy i uczestnictwa w szkoleniach i akcjach.

 

„Projekt zrealizowano przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn” 
logo_z_listkiem

„Ikony Warmii i Mazur”.

W niedzielę 25 lutego 2018 r. w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie miało miejsce niecodzienne wydarzenie – po raz pierwszy w Olsztynie odbyła się uroczysta gala. Ponad 40 wybitnych postaci, które przyczyniają się do rozwoju i promocji regionu, podkreślając jednocześnie swój związek z Warmią i Mazurami, otrzymało zaszczytny tytuł „Ikony Warmii i Mazur”.

Goście podczas uroczystości mieli okazję wysłuchać występów: Chóru Kameralnego Collegium Musicum, Zespołu Instrumentalnego pod dyrekcją Janusza Wilińskiego, Chóru Dziewczęcego Cantabile, Czerwonego Tulipana, Grzecha Piotrowskiego oraz gościa specjalnego gali – Leszka Możdżera.

Tego wieczoru została również przeprowadzona zbiórka pieniędzy na rzecz naszego Hospicjum. Dzięki bezinteresownemu wsparciu organizatorów i gości otrzymaliśmy wsparcie w postaci 2607,00 zł oraz dwóch komód przekazanych przez firmę Szynaka Meble o wartości 3247,00 zł.

Pomysłodawcą gali był Andrzej Kuśmierczyk – właściciel przedsiębiorstwa poligraficznego HAKUS. Patronat nad uroczystością objęli Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Prezydent Miasta Olsztyna.

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim ludziom dobrej woli, którym nie jest obojętny los cierpiącego człowieka.

Więcej informacji na stronie : https://www.olsztyn24.com/news/31572-gala-ikony-warmi-i-mazur-odbyla-sie-w-filharmonii.html

Światowy dzień chorego 2018 r.

8  lutego 2018 r. o godz.17:00 obchodziliśmy uroczystości Dnia Chorego.
Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez Papieża  Jana  Pawła  II  w  dniu  13 maja  1992  r.  Data  nie  jest  przypadkowa  – 13 maja 1992 r.
to 75 rocznica objawień fatimskich i 11 rocznica zamachu na życie
Ojca Świętego. W tym szczególnym dniu wizytę w Hospicjum złożył
J. E. ks. Abp dr Edmund Piszcz. Ks. Abp udzielił błogosławieństwa chorym.
Podczas obchodów Dnia Chorego gościły u nas KOBIETY SUKCESU.

Film pochodzi ze strony olsztyn24.com

Zdjęcia zrobione przez Pana Bogdana Brzostowskiego.

Jest szansa na hospicjum z prawdziwego zdarzenia w Olsztynie (Gazeta Olsztyńska)

Artykuł pochodzi z Gazety Olsztyńskiej, można go przeczytać pod adresem:

http://olsztyn.wm.pl/491861,Jest-szansa-na-hospicjum-z-prawdziwego-zdarzenia-w-Olsztynie.html#axzz55kJN93TS

Od 15. lat Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium” walczy o swoją siedzibę. W końcu jest światełko w tunelu. Są szanse na hospicjum z prawdziwego zdarzenia. Kiedy powstanie?

Jest zapał i chęć do pracy, są możliwości kadrowe, tylko miejsca brak. Tak pokrótce można opisać sytuację olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnym „Palium”. Instytucji, która od lat niesie pomoc chorym, wymagającym opieki paliatywnej. I od lat walczy o swoje miejsce.

O walce o budynek z prawdziwego zdarzenia i długiej tułaczce pisaliśmy w listopadzie ubiegłego roku.

Teresa Kocbach, prezes Stowarzyszenia Hospicyjnym „Palium” w rozmowie z nami nazwała wtedy stowarzyszenie „niczyim, niechcianym dzieckiem”. Bo co innego można powiedzieć o stowarzyszeniu, które przez 15 lat nie doczekało się własnej siedziby?

Przez pierwsze dwa lata działalności „Palium” mieściło się w MSWiA. Później przeniosło się do Szpitala Kolejowego (obecnie Miejski Szpital Zespolony im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, filia przy ul. Wojska Polskiego 30 – red.) I tak zostało do dziś. Stowarzyszenie zajmuje pierwsze piętro. Chorych przybywa, robi się ciasno.

Szansą dla pacjentów ma być… działka przy ul. Metalowej. Zarząd Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego „Palium” złożył prośbę o odsprzedanie działki, na której miałby powstać nowy obiekt.

Przypomnijmy, że interpelacja została złożona w październiku podczas sesji Rady Miasta w Olsztynie.

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz pozytywnie rozpatrzył tę prośbę. Sprzedaż działek przy ul. Metalowej ma odbyć się w trybie bezprzetargowym. A to oznacza sprzedaż terenu z 99-procentową bonifikatą.

— To oznacza, że zostanie ona odsprzedana na potrzeby hospicjum za około 4,5 tys. zł. Działka ma powierzchnię ponad 2 tys. m kw. — mówi prezydent Piotr Grzymowicz. – Jej wartość została wyceniona na około 450 tys. zł. Zastosowanie 99-procentowej bonifikaty oznacza, że zostanie ona odsprzedana na potrzeby hospicjum za około 4,5 tys. zł.

Rozbiórka baraków ma być dokonana przez nabywcę (nie dotyczy fragmentu budynku znajdującego się na gruncie stanowiącym publiczną drogą dojazdową, bo tam rozbiórkę przeprowadzi Wydział Inwestycji Miejskich).

Przewidywany termin wykonania prac rozbiórkowych to kwiecień – maj 2018 roku. Wydzielone działki mają zostać połączone w jedną nieruchomość.
W ostatni piątek przewodniczący poszczególnych komisji zapoznali się z projektem uchwały.

— Nasze miasto, szpitale i cała służba zdrowia nie wyobrażają sobie rzeczywistości bez hospicjum — twierdzi Teresa Kocbach.

Dlaczego hospicjum jest tak ważne? — Każdy z nas kiedyś z nim się zetknie. Zawsze będziemy mieć do czynienia z osobą, która tego hospicjum potrzebuje. To może być ktoś z bliskich albo z przyjaciół. Hospicjum ma być miejscem, w którym człowiek przeżywa swój ostatni odcinek drogi — tłumaczy prezes „Palium”.
I optymistycznie patrzy w przyszłość. — Wierzę, że wspólnymi siłami uda się stworzyć hospicjum. Że przyczynią się do tego inne organy i instytucje. Bo my możliwości finansowych nie mamy — przyznaje. I dodaje: — Bardzo zależy nam też na hospicjum domowym. To najlepsze rozwiązanie dla chorych. Hospicjum stacjonarne powinno być w awaryjnych sytuacjach.

Teresa Kocbach chciałaby, żeby w nowym hospicjum znalazło się 30 łóżek.
Szacuje się, że budowa siedziby wyniesie 10-12 mln zł. — Wiem, że inne ośrodki w Polsce też tworzyły się w różnych warunkach. Ja mam nadzieję, że uda nam się zrealizować nasze marzenie w jak najszybszym czasie — podkreśla Kocbach.
Jak informuje Urząd Miasta w Olsztynie, ostateczna decyzja, również o wysokości bonifikaty, zostanie podjęta przez Radę Miasta podczas najbliższej styczniowej sesji.