Aktualności

Polecane

Specjalista ds. Promocji

Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium” poszukuje pracownika na stanowisko Specjalisty ds. promocji

Opis stanowiska:
•Planowanie i realizacja działań mających na celu promocję Stowarzyszenia
•Budowanie i wzmacnianie pozycji Stowarzyszenia
•Prowadzenie strony internetowej i mediów społecznościowych
•Nawiązywanie kontaktów
•Pozyskiwanie funduszy oraz realizacja projektów finansowych przez organy zewnętrzne
•Organizowanie i prowadzenie kampanii społecznych

Wymagania:
•Wykształcenie wyższe (marketing, zarządzanie).
•Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
•Zaangażowanie i odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań.
•Umiejętność pracy w zespole.
•Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
• Możliwość samozatrudnienia lub zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (3 miesiące okresu próbnego-umowa zlecenie)
• Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie CV na adres hospicjum.olsztyn@gmail.com z dopiskiem SPECJALISTA
do dnia 31 października 2019 r.  


Informacja o przetwarzaniu danych w procesie rekrutacji
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium”, al. Wojska Polskiego 30, 10-229 Olsztyn, dalej: Hospicjum.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Rozpatrzenie złożonej oferty i ewentualne skontaktowanie się z Panią/Panem w celu przeprowadzenia dalszej procedury rekrutacyjnej. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w innych rekrutacjach także w celu poinformowania Pani/Pana o rekrutacjach prowadzonych w przyszłości w naszym Hospicjum.
DANE, KTÓRE PRZETWARZAMY
Podanie danych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych do kontaktu (dowolnie podanych przez Panią/Pana: adresu do korespondencji albo adresu e-mail albo nr telefonu), wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z Kodeksu Pracy. Będziemy przetwarzać te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Podanie danych dotyczących m.in. wizerunku, ukończonej szkoły, wykształcenia uzupełniającego, dodatkowych uprawnień, zainteresowań i innych danych jest nieobowiązkowe, a podanie ich w dokumentach rekrutacyjnych będzie traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
CZAS PRZETWARZANIA DANYCH
1)Złożoną ofertę będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji. Po zakończeniu procesu naboru i wyłonieniu kandydata oferty osób niezatrudnionych są niszczone.
2)W przypadku zatrudnienia, złożone dokumenty zostaną włączone do akt osobowych na podstawie Kodeksu Pracy.
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość na adres e-mail: hospicjum.olsztyn@gmail.com lub za pomocą poczty tradycyjnej. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania.
Posiada Pani/Pan prawo przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody.
Posiada Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH
Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Michał Cupiał, do którego można kierować pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych na adres e-mail: iod.hospicjum.olsztyn@gmail.com.Polecane

Warsztaty

W dniach od 30 maja do 1 czerwca 2019 r. w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Gietrzwałdzie odbyły się  warsztaty dla pielęgniarek i pielęgniarzy opieki paliatywnej z całej Polski. Pod hasłem „Wsparcie pielęgniarek i pielęgniarzy opieki paliatywnej” ponad 80 osób poszerzało swoją wiedzę i umiejętności z zakresu radzenia sobie w emocjami, rozpoznawania sygnałów płynących z ciała oraz właściwego reagowania na nie. Ponadto uczestnicy szkolenia poznali autoterapeutyczne korzyści śmiechu. Nie zabrakło też tematyki związanej z leczeniem bólu u chorych z chorobą nowotworową oraz właściwego leczenia ran przewlekłych. Wybór miejsca spotkania był nieprzypadkowy – w Gietrzwałdzie, miejscu objawień Maryjnych uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w Drodze Różańcowej i Mszy Świętej oraz obejrzenia filmu Joanny Warechy „Objawienia Gietrzwałdzkie”. Dodatkową atrakcją był też spektakl „Rewizor” w wykonaniu Wspaniałego Teatru Bez Nazwy oraz udział w Wieczorze Warmińskim.

Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium” dziękuje wszystkim za pomoc w zorganizowaniu tego wydarzenia. Szczególnie dziękujemy za nieocenioną pomoc i wkład Polskiemu Towarzystwu Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych Regionu  Warmii i Mazur z Siedzibą w Olsztynie oraz Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Polecane

Bazyliszek

11 czerwca 2019 r. nasze Hospicjum odwiedzili uczniowie z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie. Pod okiem pani Ewy Piórkowskiej przygotowali i zaprezentowali pacjentom naszego Hospicjum znaną polską legendę – „Bazyliszka” Liliany Bardijewskiej.

Serdecznie dziękujemy zarówno uczniom jak i pani Ewie Piórkowskiej za okazane serce, zaangażowanie i wywołanie uśmiechu na twarzach naszych pacjentów.

Polecane

Dziękujemy

Jesteśmy niezwykle poruszeni ogromnym i bezinteresownym zaangażowaniem uczniów, rodziców i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie. Przez cały maj na terenie szkoły trwała zbiórka środków pielęgnacyjnych niezbędnych dla pacjentów naszego Hospicjum. Efekt zbiorki przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. To co przedstawiają zdjęcia to jedynie część wszystkiego co otrzymaliśmy.
Składamy ogromne podziękowanie wszystkim, bez których ta zbiórka byłaby niemożliwa. 
Dzięki Państwa wrażliwości i otwartości wiemy, że nie jesteśmy sami w niesieniu ukojenia i pomocy naszym pacjentom.

Polecane

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych pragnę złożyć wszystkim wykonującym ten zawód wyrazy szacunku i uznania za zaangażowanie  w codziennej pracy.

Życzę wytrwałości w wykonywaniu tej szczególnej profesji.
To zawód obdarzany wielkim zaufaniem społecznym, który wymaga wyjątkowych predyspozycji oraz ogromnej wiedzy i umiejętności.

Z wyrazami szacunku
Teresa Kocbach
Dyrektor Hospicjum

Polecane

Światowy Dzień Chorego

Dnia 11 lutego 2019r. o godzinie 13:00 w naszym Hospicjum obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego. Swoją obecnością zaszczycił nas już po raz osiemnasty JE Ks. Abp dr Edmund Piszcz, który pobłogosławił chorych, a Pan Daniel Rupiński zaśpiewał i zagrał umilając czas naszym pacjentom oraz pracownikom.

Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium” każdego roku obchodzi Światowy Dzień Chorego. Jest to święto przypadające na dzień 11 lutego, ustanowione przez Jana Pawła II 13 maja 1992 roku – w 75 rocznicę objawień fatimskich. Celem obchodów jest zwrócenie uwagi świata na potrzeby wszystkich chorych, konieczność zapewnienia im jak najlepszej opieki oraz uwrażliwienie społeczeństwa na wartość ludzkiego życia.

Zdjęcia wykonał Pan Bogdan Brzostowski

Polecane

Wznowienie granic na działce pod budowę Hospicjum


Firma Geo-Szkic Michał Prusik wznowiła znaki graniczne na naszej działce przy ul. Metalowej 5. To pierwszy krok naszych działań związanych z budową nowej siedziby Hospicjum.

Polecane

Malality II – Licytacja obrazów

Dnia 17.10.2018 r. w Hotelu Omega przy ul. Sielskiej 4a w Olsztynie, odbyła się licytacja obrazów namalowanych wiosną podczas sesji plenerowej w Pałacu Młodzieży przez olsztyńskich artystów plastyków, studentów oraz młodzież.

Licytacja była oficjalnym rozpoczęciem zbiórki pieniędzy na budowę nowej siedziby Hospicjum im. Jana Pawła II w Olsztynie.

Namalowane obrazy cieszyły się dużym powodzeniem wśród zaproszonych gości. Kwota którą zebraliśmy to 19 470,00 zł.

Serdecznie dziękujemy:

  • Ambasadorce akcji Pani Ewie Czułowskiej oraz Pani Edycie Jukowskiej za pomoc w organizacji całego przedsięwzięcia,
  • Artystom za piękne obrazy,
  • Pałacowi Młodzieży, a szczególnie Pani dyrektor Iwonie Łazickiej-Pawlak za pomoc w organizacji pleneru malarskiego,
  • Panu Mariuszowi Korpolińskiemu za świetne, bezinteresowne poprowadzenie licytacji,
  • Hotelowi Omega za bezpłatne udostępnienie sali,
  • oraz wszystkim którzy byli z nami podczas całej akcji Malality II.

Spotkanie podsumowujące akcję Malality II odbędzie się dnia 08.11.2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy al. Wojska Polskiego 30.

Malality II pod młotek

 17 października  od godziny 18.00 w Hotelu Omega przy ul Sielskiej 4a rozpocznie się licytacja obrazów namalowanych wiosną w ogrodach Pałacu Młodzieży przez artystów plastyków, studentów oraz młodzież. Wszytko odbędzie się w ramach akcji „Głosy dla Hospicjów”

Październik to dla nas wyjątkowy miesiąc, ponieważ obchodzimy w nim Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Dlatego też   w tym miesiącu nasze Malality 2 „idą pod młotek”.

Cel naszej licytacji jest jeden – zbiórka środków na budowę nowego Hospicjum  im. Jana Pawła II w Olsztynie.

Pamiętaj: Hospicjum też życie, pomóż nam aby mogło płynąć w godnych warunkach.

Licytacja jest imprezą zamkniętą. Jeśli nie dostałeś od nas zaproszenia, a chcesz wziąć udział w licytacji, zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu: 606 545 245

Zdjęcia obrazów są systematycznie uzupełnianie.

honorowy-patronat-prezydenta-miasta-olsztyna-fill-460x170

logo_z_listkiem
„Zadanie jest realizowane w ramach projektu WOLONTARIAT NA MIARĘ HOSPICJUM przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn”