Przyjaciel Hospicjum

1251

Opieka hospicyjna stanowi przejaw pokory wobec życia, którego nieodłącznym elementem jest odchodzenie. Cierpienie osoby nieuleczalnie chorej dotyka nie tylko wymiaru cielesnego ale też duchowego i psychicznego. Celem działalności hospicyjnej jest niesienie wieloaspektowej pomocy zarówno ludziom chorym, jak i ich najbliższym. Możliwe jest to wyłącznie dzięki ogromnemu zaangażowaniu profesjonalnego personelu, wrażliwego i otwartego na drugiego człowieka.

Realizowanie stawianych przed pracownikami hospicjum celów nie byłoby możliwe, gdyby nie bezinteresowne oddanie
i zaangażowanie wielu osób i instytucji, które w różnoraki sposób przyczyniają się do zapewniania godnych warunków do przeżywania ostatnich chwil życia pacjentów olsztyńskiego hospicjum.

Za okazane serce, wyjątkową wrażliwość, potrzebę czynienia dobra oraz za bezinteresowną gotowość niesienia pomocy w imieniu wszystkich serdecznie dziękujemy a wyrazem naszej wdzięczności są statuetki „Przyjaciel Hospicjum”.

„Przyjaciel Hospicjum 2018”

 • Pani Ewa Czułowska – Rotary Club Varmia Olsztyn za pomoc przy organizacji akcji Malality II oraz za wielkie serce okazywane naszym pacjentom.
 • Pani Edyta Jurkowska – pracownia artystyczna EDA YUKOV za pomoc przy organizacji akcji Malality II oraz za wielkie serce okazywane naszym pacjentom.
 • Pani Iwona Łazicka – Pawlak – Dyrektor Pałacu Młodzieży w Olsztynie za pomoc organizacji pleneru malarskiego podczas akcji Malality II.

„Przyjaciel Hospicjum 2017”

 • Pani Doktor Wiesława Pokropska – Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Paliatywnej. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego, za wielkie serce i dar dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z nami.
 • Mecenas Robert Nogacki – właściciel Kancelarii Prawnej Skarbiec w Warszawie – zajmującej się doradztwem prawnym, finansowym oraz usługami z zakresu biznesu, za wsparcie finansowe w kwocie 75 tyś zł. które pozwoliło wesprzeć remont i informatyzację Hospicjum.
 • Inżynier Budownictwa Marian Zdunek – radny Rady Miasta Olsztyna od 2006 r., za wsparcie merytoryczne oraz pomoc w budowaniu idei nowej siedziby Hospicjum.
 • Rotary Club Olsztyn Varmia– klub powstał w 2014 roku – celem działalności jest pomoc charytatywna, za promowanie idei opieki paliatywnej podczas Balu Halloween 2016r. za zebrane środki, i sfinansowanie koncentratorów tlenu w kwocie 11 tyś zł.
 • dr hab. n. med. Tomasz Stompór –Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Ordynator Oddziału Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych – Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, za bezinteresowną stałą pomoc finansową będącą odzwierciedleniem wrażliwości wobec cierpienia drugiego człowieka.

„Przyjaciel Hospicjum 2013”

 • Pan Marek Gardzielewski Kierownik grupy artystycznej „Wspaniały Teatr Bez Nazwy” z Gietrzwałdu za wieloletnią współpracę artystyczną promującą działania na rzecz Hospicjum.
 • Firma OBRAM za wsparcie finansowe podczas remontu, przebudowy i modernizacji Hospicjum.

30x45_x1_ surowy3 mniejsze   9667

„Przyjaciel Hospicjum 2012”

  • Ks. abp dr Edmund Piszcz za trud, zaangażowanie, oddanie chorym oraz wsparcie duchowe
  • Pan Tadeusz Załęcki za przygotowanie spotu reklamowego zachęcającego do przekazania 1% na rzecz Hospicjum
  • Pan Andrzej Fabisiak Zastępca Dyrektora do spraw Organizacji i Marketingu Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie za wnoszenie wkładu artystycznego w szerzenie idei hospicyjnej,
  • Pani Lidia Staroń Poseł na Sejm RP za bezinteresowną ofiarność finansową będącą wyrazem wrażliwości wobec cierpienia drugiego człowieka
  • Pan Władysław Bogdanowski członek Zarządu Polskiego Radia S. A. za wystąpienie w spocie reklamowym propagującym możliwość przekazania 1% na rzecz Hospicjum
  • Pan Krzysztof Stachowski Dyrektor Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie za wieloletnie włączanie się w propagowanie działań artystycznych mających na celu wspieranie Hospicjum
  • Rotary Club Olsztyn za przekazanie środków finansowych pozyskiwanych między innymi podczas działalności artystycznej oraz aukcji dzieł sztuki
  • Pani Dorota Obijalska Pedagog Państwowej Szkoły Muzycznej za realizację projektów muzycznych, które od wielu lat uświetniają przebieg licznych uroczystości nadając im wyjątkowy charakter
  • Pani Joanna Szymankiewicz – Czużdaniuk Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za wieloletnią współpracę oraz wsparcie umożliwiające realizację celów hospicyjnych
  • Pan Marek Zabłocki Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej za wspieranie i rozpowszechnianie akcji „1% na rzecz Hospicjum” na łamach „Biuletynu Lekarskiego”
  • Pani Maria Danielewicz Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z Siedzibą w Olsztynie za wspieranie akcji ” 1% na rzecz Hospicjum” na łamach „Biuletynu OIPiP”
  • Pani Ewa Kupcewicz Kierownik Katedry Pielęgniarstwa WNM UWM za życzliwość, wieloletnią współpracę oraz zaangażowanie w kształcenie przyszłej kadry medyczne
  • Pan Piotr Narloch Prezes OIIB za opublikowanie informacji dotyczącej kampanii „1% na rzecz Hospicjum” na łamach „BIP P.I.I.B”, co umożliwiło rozpowszechnienie akcji na szeroką skalę
 • Pani Iwona Pavlović za promowanie idei hospicyjnej za pośrednictwem mediów masowego przekazu oraz za charytatywny udział w spocie TV na rzecz Hospicjum

1344