... powiedz o nas komuś jeszcze

Przyjaciel Hospicjum

Opieka hospicyjna stanowi przejaw pokory wobec życia, którego nieodłącznym elementem jest odchodzenie. Cierpienie osoby nieuleczalnie chorej dotyka nie tylko wymiaru cielesnego ale też duchowego i psychicznego. Celem działalności hospicyjnej jest niesienie wieloaspektowej pomocy zarówno ludziom chorym, jak i ich najbliższym. Możliwe jest to wyłącznie dzięki ogromnemu zaangażowaniu profesjonalnego personelu, wrażliwego i otwartego na drugiego człowieka.

Realizowanie stawianych przed pracownikami hospicjum celów nie byłoby możliwe, gdyby nie bezinteresowne oddanie i zaangażowanie wielu osób i instytucji, które w różnoraki sposób przyczyniają się do zapewniania godnych warunków do przeżywania ostatnich chwil życia pacjentów olsztyńskiego hospicjum.

Za okazane serce, wyjątkową wrażliwość, potrzebę czynienia dobra oraz za bezinteresowną gotowość niesienia pomocy w imieniu wszystkich serdecznie dziękujemy a wyrazem naszej wdzięczności są statuetki „Przyjaciel Hospicjum”.

 

„Przyjaciel Hospicjum 2024”

 

Zdrowy Indyk – rodzinna firma działająca na rynku od 1976 roku. Poza produkcją zdecydowali się również na wybudowanie wytwórni pasz produkującą wyłącznie na ich własne potrzeby. Dzięki temu mają wpływ na to czym żywione są  zwierzęta – zbożami własnymi oraz od okolicznych dostawców z zielonej krainy Warmii i Mazur. W efekcie tych starań powstała niewielka przetwórnia mięsa w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD), a produkty docierają do klientów w ramach sprzedaży bezpośredniej. Statuetkę Przyjaciela Hospicjum otrzymuje, za  wieloletnią pomoc w akcjach charytatywnych, wsparcie w trakcie pandemii poprzez przekazanie zdrowej żywność Pacjentom Hospicjum. W poprzednich edycjach był sponsorem naszego Biegu na rzecz Hospicjum. W tym roku również Nas wspiera.

 

Zakład Poprawczy w Barczewie – placówka o charakterze półotwartym dla chłopców w przedziale wiekowym od 13 r. ż. do 21 r. ż. Zapewnia naukę i kształcenie zawodowe, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowo-rekreacyjne.

Na stronie placówki czytamy:

/…/ Młodość to piękna rzecz.
Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa,
lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić./…/
Jean Bernard

Nie tyko czas jest potrzebny do naprawienia błędów młodości, ale też fantastyczna kadra, która wie jak odszukać w młodych wystawionych na trudne doświadczenia ludziach, empatię, dobro i wrażliwość na potrzeby innych. Statuetkę Przyjaciela Hospicjum Zakład Poprawczy w Barczewie otrzymuje, za wieloletnią, regularną pomoc w pracach remontowych w hospicjum stacjonarnym, zaangażowanie, bezinteresowność, włączanie się w pomoc organizacyjną podczas organizowanych przez nas imprez charytatywnych oraz za gotowość do dalszych działań.

 

V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy – Największa szkoła w Olsztynie z największą liczbą uczniów wśród olsztyńskich szkół. Szkoła posiada dwie sale gimnastyczne, siłownię i salę fitness, strzelnicę oraz obserwatorium astronomiczne. Jednak przede wszystkim szkoła z fantastyczną młodzieżą wspieraną przez fantastyczną kadrą pedagogiczną. Statuetkę Przyjaciela Hospicjum otrzymuje, za wieloletnie, bezinteresowne angażowanie się pedagogów w działania na rzecz hospicjum (imprezy charytatywne, prace remontowe w hospicjum stacjonarnym, dzielenie się z chorymi dobrym słowem, muzyką, czasem, organizowanie dla chorych zbiórek rzeczowych i wiele innych inicjatyw), za nieustanne włączanie do organizowanych akcji uczniów V LO, za stworzenie w szkole przestrzeni dla hospicjum, wspieranie wszelkich działań charytatywnych, otwartość na propagowanie idei hospicyjnej.

Lewiatan – Polska sieć handlowa, która powstała w 1994 roku z inicjatywy 10 hurtowników, którzy utworzyli konsorcjum zakupowe w obawie przed konkurencją zagranicznych sieci handlowych.  Obecnie Lewiatan liczy 3200 placówek handlowych prowadzonych przez 2100 niezależnych przedsiębiorców. Statuetkę Przyjaciela Hospicjum otrzymuje za regularne wsparcie rzeczowe chorych przebywających w hospicjum, dzięki zaangażowaniu pracowników Lewiatan Orbita odwiedzająca nas młodzież V LO zawsze wyposażona jest w fantastyczne podarunki dla każdego chorego z hospicjum stacjonarnego

„Przyjaciel Hospicjum 2022”

 

Wanda Agnieszka Jabłońska –  Założycielka Stowarzyszenia Wspomagania Rozwoju Dzieci w Olsztynie, czyli obecnego Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce. Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych. Wielokrotnie wyróżniania za pracę na rzecz organizacji pozarządowych i edukacji.

Statuetkę Przyjaciel Hospicjum otrzymuje za ofiarność, nieustającą gotowość pomocy, wrażliwość na potrzeby chorych i cierpiących, pomoc w przetrwaniu kryzysów i trudów poprzez wyciąganie pomocnej dłoni oraz wsparcie finansowe Hospicjum.

 Agnieszka Idziaszek – Pracuje w V Liceum Ogólnokształcącym im. Wspólnej Europy ucząc młodych ludzi języka niemieckiego. Jako zaangażowany wychowawca i pedagog zaraża młodzież empatią dla potrzebujących i uczula na potrzeby naszego hospicjum organizując od kilku lat akcje wspierające.

Eliasz Błażej Rafalski – Nauczyciel informatyki w olsztyńskim liceum oraz szkoleniowiec. Swoje zamiłowania do świata komputerowego umiejętnie łączy z pasją do biegania. Od kilku lat wraz z uczniami  aktywnie wspiera hospicjum organizując akcje charytatywne w tym bieg  „5 km nadziei” oraz „20+5 km nadziei”.

Robert Listwan – Olsztyński malarz, grafik, ilustrator, wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Jego prace prezentowane są na wystawach w Polsce, Danii, Norwegii, Francji, Hiszpanii i na Litwie. Filantrop, Członek Honorowy Rotary Club Olsztyn Varmia. Statuetkę Przyjaciela Hospicjum otrzymuje za bezinteresowne dzielenie się niebywałym talentem, za serce okazywane chorym i cierpiącym poprzez przekazywanie obrazów na aukcje organizowane na rzecz Hospicjum.

Mieczysław Wieliczko – Fotografią zajmuje się od ponad 40 lat. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Zdobywca wielu prestiżowych nagród, twórca wielu wystaw oraz autor niezliczonej ilości albumów. Statuetkę Przyjaciel Hospicjum otrzymuje  za dzielenie się pięknem uwiecznionym na swoich fotografiach, które nie tylko zdobią Hospicjum i uprzyjemniają pobyt pacjentom, ale również ofiarowuje swój dorobek na aukcje organizowane przez Hospicjum.

MPEC – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Olsztynie jest firmą, której historia rozpoczęła się w roku 1956. Członek wspierający Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne PALIUM. Za okazywane ciepło i bezinteresowne wsparcie działalności Stowarzyszenia poprzez wieloletnią ofiarność i regularną pomoc finansową umożliwiającą realizację celów Hospicjum Statuetkę Przyjaciel Hospicjum pragniemy złożyć na ręce Prezesa Zarząd Pana Konrada Krzysztofa Nowaka  oraz Pani Wiceprezes Zarządu Lidii Warnel.

Jutrzenka Dobre Miasto  – Historia producenta wyrobów cukierniczych jest znana od lat 40-XX wieku. Producent wyrobów cukierniczych i dystrybutor słodkości na cały świat. Statuetkę Przyjaciel Hospicjum za wrażliwość na potrzeby chorych i cierpiących, okazywaną dobroć i wsparcie rzeczowe oraz finansowe Hospicjum składamy na ręce Prezesa Zarządu – Pana Macieja Tryta.  

 

„Przyjaciel Hospicjum 2018”

Pani Ewa Czułowska
Rotary Club Varmia Olsztyn
za pomoc przy organizacji akcji Malality II oraz za wielkie serce okazywane naszym pacjentom.

Pani Edyta Jurkowska
pracownia artystyczna EDA YUKOV
za pomoc przy organizacji akcji Malality II oraz za wielkie serce okazywane naszym pacjentom.

Pani Iwona Łazicka–Pawlak
Dyrektor Pałacu Młodzieży w Olsztynie
za pomoc organizacji pleneru malarskiego podczas akcji Malality II.

 

„Przyjaciel Hospicjum 2017”

Pani Doktor Wiesława Pokropska
Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Paliatywnej.
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego,
za wielkie serce i dar dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z nami.

Mecenas Robert Nogacki
właściciel Kancelarii Prawnej Skarbiec w Warszawie
zajmującej się doradztwem prawnym, finansowym oraz usługami z zakresu biznesu
za wsparcie finansowe w kwocie 75 tys zł. które pozwoliło wesprzeć remont i informatyzację Hospicjum.

Inżynier Budownictwa Marian Zdunek
radny Rady Miasta Olsztyna od 2006 r.,
za wsparcie merytoryczne oraz pomoc w budowaniu idei nowej siedziby Hospicjum.

Rotary Club Olsztyn Varmia
klub powstał w 2014 roku – celem działalności jest pomoc charytatywna,
za promowanie idei opieki paliatywnej podczas Balu Halloween 2016r.
za zebrane środki, i sfinansowanie koncentratorów tlenu w kwocie 11 tyś zł.

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
Ordynator Oddziału Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych – Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego,
za bezinteresowną stałą pomoc finansową będącą odzwierciedleniem wrażliwości wobec cierpienia drugiego człowieka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Przyjaciel Hospicjum 2013”

Pan Marek Gardzielewski
 Kierownik grupy artystycznej „Wspaniały Teatr Bez Nazwy” z Gietrzwałdu
za wieloletnią współpracę artystyczną promującą działania na rzecz Hospicjum.

Firma OBRAM
za wsparcie finansowe podczas remontu, przebudowy i modernizacji Hospicjum.

 

„Przyjaciel Hospicjum 2012”

Ks. abp dr Edmund Piszcz
za trud, zaangażowanie, oddanie chorym oraz wsparcie duchowe

Pan Tadeusz Załęcki
za przygotowanie spotu reklamowego zachęcającego do przekazania 1% na rzecz Hospicjum

Pan Andrzej Fabisiak
Zastępca Dyrektora do spraw Organizacji i Marketingu Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie
za wnoszenie wkładu artystycznego w szerzenie idei hospicyjnej,

Pani Lidia Staroń
Poseł na Sejm RP
za bezinteresowną ofiarność finansową będącą wyrazem wrażliwości
wobec cierpienia drugiego człowieka

Pan Władysław Bogdanowski
członek Zarządu Polskiego Radia S. A.
za wystąpienie w spocie reklamowym propagującym możliwość przekazania 1% na rzecz Hospicjum

Pan Krzysztof Stachowski
 Dyrektor Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
za wieloletnie włączanie się w propagowanie działań artystycznych mających na celu wspieranie Hospicjum

Rotary Club Olsztyn
za przekazanie środków finansowych pozyskiwanych między innymi podczas działalności
artystycznej oraz aukcji dzieł sztuki

Pani Dorota Obijalska
Pedagog Państwowej Szkoły Muzycznej
za realizację projektów muzycznych, które od wielu lat uświetniają
przebieg licznych uroczystości nadając im wyjątkowy charakter

Pani Joanna Szymankiewicz–Czużdaniuk
Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie
za wieloletnią współpracę oraz wsparcie umożliwiające realizację celów hospicyjnych

Pan Marek Zabłocki
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
za wspieranie i rozpowszechnianie akcji „1% na rzecz Hospicjum” na łamach „Biuletynu Lekarskiego”

Pani Maria Danielewicz
Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z Siedzibą w Olsztynie
za wspieranie akcji ” 1% na rzecz Hospicjum” na łamach „Biuletynu OIPiP”

Pani Ewa Kupcewicz
Kierownik Katedry Pielęgniarstwa WNM UWM
za życzliwość, wieloletnią współpracę oraz zaangażowanie w kształcenie przyszłej kadry medyczne

Pan Piotr Narloch
Prezes OIIB
za opublikowanie informacji dotyczącej kampanii „1% na rzecz Hospicjum”
na łamach „BIP P.I.I.B”, co umożliwiło rozpowszechnienie akcji na szeroką skalę

Pani Iwona Pavlović
za promowanie idei hospicyjnej za pośrednictwem mediów masowego przekazu oraz
za charytatywny udział w spocie TV na rzecz Hospicjum

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status