Opieka paliatywna obejmuje nieuleczalnie chorego człowieka i jego rodzinę, koi cierpienia fizyczne, psychiczne i duchowe. Najczęściej dotyczy pacjentów z chorobą nowotworową lub inną chorobą przewlekłą w fazie terminalnej.

Zadaniem opieki paliatywnej jest głównie: 
– zwalczanie wszechogarniającego bólu
– leczenie innych objawów towarzyszących chorobie
– łagodzenie cierpienia psychicznego i duchowego
– rehabilitacja chorego
– pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych
– edukacja chorego i rodziny w zakresie pielęgnowania
– pomoc w pozyskiwaniu sprzętu pielęgnacyjnego.

Warunki objęcia chorego opieką paliatywną:
Skierowanie do opieki paliatywnej wystawione przez lekarza rodzinnego, bądź lekarza specjalistę rozpoznanie lekarskie terminalnej fazy choroby przez lekarza hospicjum, potrzeby chorego zgoda pacjenta lub jego rodziny wyrażona na piśmie. Każdy zgłoszony pacjent w terminalnej fazie choroby jest objęty opieką lub wskazuje mu się, właściwy ze względu na jego stan zdrowia lub miejsce zamieszkania zakład opieki zdrowotnej.

Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia w Hospicjum:
B20-B24   Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
C00-D48   Nowotwory
G09              Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
G10-G13     Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
G35               Stwardnienie rozsiane
I42-I43      Kardiomiopatia
J96                Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
L89               Owrzodzenie odleżynowe

Dnia 11 kwietnia 2005r. Stowarzyszenie w hołdzie dla Ojca Świętego, a jednocześnie za aprobatą Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupa dr Edmunda Piszcza Metropolity Warmińskiego nadało Hospicjum imię Jana Pawła II. Ideą działania naszego hospicjum, jest zapewnienie chorym i ich rodzinom holistycznej opieki, która będzie skutecznie łagodziła skutki choroby i poprawiała jakość życia chorych i ich bliskich