Wolontariat

Ty również możesz zostać naszym wolontariuszem!

Nasze Hospicjum swoją działalność opiera w dużej mierze na pracy Wolontariuszy. Naszym celem jest wdrażanie i rozwijanie opieki oraz leczenia paliatywnego u osób z zaawansowaną chorobą nowotworową i innych chorych w terminalnym okresie choroby, jak też propagowanie i rozwijanie zasad i standardów tej opieki.

Swoje cele realizujemy przez nabór i szkolenia wolontariuszy, których praca społeczna wspiera działalność organizacyjną i opiekuńczą Hospicjum.

Wolontariat prężnie działa od początku istnienia Hospicjum, skupia ok. 15 osób i cieszy się dalszym zainteresowaniem. Wolontariuszami zostają ludzie młodzi (uczniowie, studenci), nie brakuje rówież osób pracujących i emerytów.

Pierwsze kroki w kierunku wolontariatu:  

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem skontaktuj się z Koordynatorem Wolontariatu naszego Hospicjum. Tam uzyskasz informację o specyfice działań Wolontariuszy w Hospicjum i Stowarzyszeniu. Kontaktować się można osobiście, telefonicznie lub e-mailem.

Kto może zostać wolontariuszem? 

Wolontariusz to osoba, która chce pomagać w Hospicjum i w Stowarzyszeniu charytatywnie.  Wolontariuszem może zostać każdy: młodzież szkolna (w przypadku uczniów wymagamy zgody rodziców), dorośli.

Wszystkich chętnych zapraszamy do wolontariatu akcyjnego, a osoby od 18 lat również do wolontariatu przy łóżku chorego.

Rola wolontariusza 

Zakres opieki wolontariuszy zależy od posiadanych kwalifikacji ochotnika, jego doświadczenia oraz predyspozycji psychicznych i wolnego czasu.

 Praca wolontariusza może polegać na: 

  • towarzyszeniu pacjentowi (np. poprzez rozmowę, czytanie, wspólną modlitwę, oglądanie telewizji, wyjście na spacer, zrobienie zakupów)
  • przy bezpośredniej opiece medycznej w przypadku wolontariusza pielęgniarki, lekarza czy opiekuna medycznego
  • pomocy rodzinie chorego
  • pomocy przy organizowaniu i uczestnictwie w akcjach charytatywnych
  • pomocy w pracach biurowych Stowarzyszenia
  • itp.

Wstąp do grona ludzi lubiących pomagać!
Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i umówić się na spotkanie!

kontakt do koordynatora : 89 532 – 61 – 73,
mail:  wolontariat.hospicjumolsztyn@gmail.com

914T7637

ZAŁĄCZNIKI:

Ankieta kandydata na wolontariusza-pdf do wydrukowania i wypełnienia

Ankieta kandydata na wolontariusza-doc do wypełnienia i wysłania