... powiedz o nas komuś jeszcze

Zadania Konsultantów Wojewódzkich:

 • wydają opinię, czy dana jednostka powinna zostać wpisana na listę jednostek organizacyjnych, które mogą prowadzić specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne (listę taką prowadzi minister zdrowia);
 • wnioskują do okręgowych rad samorządów zawodowych, żeby sprawdziły czy osoby wykonujące dany zawód medyczny, należycie pełnią swoje obowiązki;
 • na wniosek wojewody wydają opinię, czy podmiot leczniczy spełnia warunki, żeby udzielać świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny;
 • na podstawie kontroli wydają opinię:
  • czy jednostka uprawniona do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, spełnia niezbędne wymagania,
  • na temat sposobu realizacji stażu lub specjalizacji, a także poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby, które wykonują zawód medyczny i są zatrudnione w podmiocie leczniczym.

Konsultantów wojewódzkich powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem zdrowia.

Do pobrania:

 

AKTUALNOŚCI:

 

 

Życzenia

Standardy postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia – stanowisko Zespołu powołanego przy Rzeczniku Praw Pacjenta ds. opracowania standardów postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia
Rzecznik Praw Pacjentów. Warszawa. 2021

https://www.gov.pl/web/rpp/terapie-medyczne-w-okresie-rekomendacje-sie-zycia-zakonczenie-prac-zespolu

Raport_Terapia_u_kranca_zycia_2021_e

KOMUNIKAT 

Dostępność raportu AOTMiT

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi, w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 30 stycznia 2024 roku. Uwagi należy składać za pomocą Formularza do składania uwag, który należy przesłać na adres: taryfa.uwagi@aotm.gov.pl. Instrukcja wypełniania formularza znajduje się: https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/component/content/article?layout=edit&id=5349.

Ewentualne uwagi, pozyskane w trakcie prowadzonych konsultacji, zostaną omówione na posiedzeniu Rady ds. Taryfikacji.

Komunikat o publikacji raportu dostępny jest pod adresem: https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/component/content/article?layout=edit&id=8311

Raport a także szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/component/content/article?layout=edit&id=5323

 

 

KOMUNIKAT 

 

W imieniu Komitetu naukowego i organizacyjnego z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w XXVI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych

Nadchodzącą konferencję ponownie organizujemy dla Państwa w Hotelu Arche**** przy ul. Oleńki 20 (w bliskiej lokalizacji Jasnej Góry).

Szczegółowe informacje publikowane będą na stronie internetowej: www.hospicjum-konferencja.pl

 

Zapraszamy!!!

 

mgr Anna Kaptacz – Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

dr n. o zdr. Izabela Kaptacz – Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji

 

KOMUNIKAT 

 

Olsztyn, 22 września 2023 r.

WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI
WZ-I.966.17.2023

Szanowna Pani
Iwona Kacprzak

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i  Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

W załączeniu przekazuję informacje dotyczące „Programu wsparcia psychologicznego kadry medycznej.

„Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej” uruchomiony został przez Ministerstwo
Zdrowia a finansowany jest przez Unię Europejską.

15000 w pełni bezpłatnych wizyt i konsultacji ze specjalistami z zakresu psychologii, psychologii klinicznej i psychoterapii jest dostępnych dla każdego pracownika kadry medycznej oraz studentów studiów medycznych, na terenie całego kraju. Zwracam się z prośbą o przekazanie informacji na temat programu do osób, z którymi macie Państwo kontakt, a które spełniają kryterium pracownika kadry medycznej.

By moc skorzystać z programu konieczna jest rejestracja na Platformie dostępnej pod adresem https://psychologdlamedyka.pl/.

Zjawisko wypalenia zawodowego dotyka, według badania STADA Health Report 2022,
około 25% dorosłych, pracujących Polaków. Jedną z najbardziej narażonych na wypalenie grup
zawodowych są pracownicy kadry medycznej, specjaliści medycyny ratunkowej, chirurdzy,
ortopedzi, specjaliści medycyny paliatywnej, ale także lekarzy medycyny rodzinnej. Federacja
Porozumienie Zielonogórskie (FPZ) zauważyła nasilenie się tego zjawiska alarmując, że problem
dotyka coraz młodszych lekarzy, czasem na początku drogi zawodowej. Wypalenie częściej występuje
u kobiet oraz lekarzy w średnim wieku (45-54 lata).

Dlatego, został przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia i uruchomiony „Program wsparcia
psychologicznego kadry medycznej”, finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach
Działania 7.1 Osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia.
Każdy pracownik medyczny, niezależnie od stażu i typu wykonywanego zawodu medycznego,
także studenci medycyny mogą bezpłatnie skorzystać m.in. z bezpośredniej pomocy w formie porad
psychologicznych. Każdy potrzebujący będzie mógł odbyć 4 spotkania indywidualne ze specjalistą
z zakresu zdrowia psychicznego.
W ramach programu, pomocy udziela 100 specjalistów z zakresu:
● psychologii,
● psychologii klinicznej,

tel. 89 523 24 44, 89 523 23 33, fax 89 527 74 47
www.olsztyn.uw.gov.pl
info@uw.olsztyn.pl
Skrzynka ESP na ePUAP /WMURZADWOJ/SkrytkaESP

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
● psychoterapii.
Konsultacje prowadzone są w trybie zdalnym lub stacjonarnym. Bezpośrednie spotkania są dostępne
w każdym mieście wojewódzkim. Mechanizm działania programu gwarantuje pełne bezpieczeństwo
danych pacjentów biorących udział w programie.

Więcej informacji udzielą:

1. Urszula Szybowicz – Koordynator Programu wsparcia psychologicznego kadry medycznej –
u.szybowicz@niewidacpomnie.org
2. Michał Winter – m.winter@falck.pl

Zapewniają i gwarantują, że Wasze dane osobowe będą bezpieczne. Nie udzielają informacji o tym
komu udzielane jest wsparcie psychologiczne. Nie przekazują informacji o szczegółach wsparcia
psychologicznego do systemu P1.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych udzieli:
radca prawny Michał Modro m.modro@kpgz.pl

Możecie też zwrócić się z pytaniem do Inspektora Ochrony Danych Osobowych –
iod@psychologdlamedyka.pl

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Katarzyna Dośla-Szcześniak
DYREKTOR
Wydziału Zdrowia

KOMUNIKAT 

SPOTKANIE JEDNOSTEK MEDYCYNY PALIATYWNEJ 20.10.2023

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Kierownicy, Kierownicy Medyczni

oraz przedstawiciele jednostek medycyny paliatywnej

w województwie warmińsko-mazurskim

W porozumieniu z Konsultant Opieki Paliatywnej województwa warmińsko-mazurskiego Panią mgr Teresą Kocbach zapraszam na spotkanie , które odbędzie się 20.10.2023 (piątek) o godzinie 10.30 w restauracji „Przystań” ul. Żeglarska 4, 10-160 Olsztyn.

Planowany przebieg spotkania:

10.30-11.00 sprawy bieżące opieki paliatywnej w województwie warmińsko-mazurskim

mgr Teresa Kocbach, lek. Katarzyna Kożurno

11.15 -12.00 „Farmakoterapia wyniszczenia nowotworowego” – dr Artur Pakosz, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej woj. Śląskie Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II Kierownik Szpitala przy ul. Emilii Plater 17

12.00 – 13.00

1. Prezentacja Vipharm S.A. – dr inż. Christina Czelebiew-Mitkowska, Przedstawiciel Naukowy

2.Tilray – globalny producent marihuany medycznej na świecie – Aneta Żabowska,

Kierownik ds. Kluczowych Klientów Tilray Medical Cannabis )

3. Prezentacja produktowa firmy farmaceutycznej.

13.00-14.00 Obiad

 

Pozdrawiam

Katarzyna Kożurno

KOMUNIKAT 

Wydawnictwo Medyczne

zaprasza do udziału w

FORUM MEDYCYNY PALIATYWNEJ 2023
WARSZAWA, 24-25 LISTOPADA


W PROGRAMIE:
• Postępowanie w wybranych stanach lub sytuacjach klinicznych
w medycynie paliatywnej
• Czy opieka paliatywna XXI wieku zapobiega „wspomaganemu umieraniu”
• Aspekty prawne i etyczne opieki paliatywnej
• Aktualne problemy opieki paliatywnej w Polsce i standardy organizacyjne
opieki paliatywnej
• Warsztaty kannabinoidowe

Oddział Medycyny Paliatywnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi

Klinika Medycyny Paliatywnej
Katedra Onkologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Pracownia Medycyny Paliatywnej
Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zarejestruj się już dziś i poszerz swoją wiedzę o opiece
nad nieuleczanie chorymi

Rejestracja oraz więcej informacji:  https://www.termedia.pl/Konferencja-FORUM-MEDYCYNY-PALIATYWNEJ-2023-Intro,1927,23739.html#registerWebinar

KOMUNIKAT 

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

w sprawie wystawiania recept

więcej info na stronie: https://ezdrowie.gov.pl/

 

 

KOMUNIKAT 

ZAPROSZENIE NA
XVII JESIENNE WARSZTATY PIELĘGNIAREK OPIEKI PALIATYWNEJ PT. BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA I PIELĘGNIAREK OPIEKI PALIATYWNEJ W ASPEKCIE LECZENIA OBJAWOWEGO

DNIA: 7-9 września 2023 r.

Zapraszamy Państwa na kolejne, siedemnaste wydarzenie z cyklicznych jesiennych spotkań warsztatowych pielęgniarek opieki paliatywnej, w tym roku w Hotelu Kmicic Belvedere & SPA, ul. Majora Wrzoska 35 w Złotym Potoku.

Pragniemy, aby udział w jesiennych warsztatach był okazją do poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń i pozwolił odpowiedzieć na bieżące wyzwania pielęgniarstwa opieki paliatywnej. Mamy nadzieję, że wspólne spotkanie i przygotowany program merytoryczny spełni Państwa oczekiwania a pobyt w uroczym klimacie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w okolicy Rezerwatu Przyrody „Parkowe” pozwoli na czerpanie siły do dalszej pracy.

mgr Anna Kaptacz, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

Organizator merytoryczny:
Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

Partner merytoryczny:
Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dr n. o zdr. Izabela Kaptacz

Partner w edukacji:
Takeda Polska

Miejsce:
Hotel Kmicic Belvedere & SPA, ul. Majora Wrzoska 35, 42-253 Złoty Potok

WARUNKI ZGŁOSZENIA:
Warunkiem udziału biernego w warsztatach jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za warsztaty.
Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa do dnia 27.08.2023 r.
Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów w przypadku rezygnacji po 23.08.2023 r.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia niewielkich zmian w programie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – KLIKNIJ

KOMUNIKAT 

Komisja Kultury Sportu i Rekreacji Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie zaprasza na wyjazd do Teatru ROMA w Warszawie na brytyjski musical

„WE WILL ROCK YOU“

Termin imprezy: 18.11.2023, godz.15.00-18.00

Miejsce: Warszawa, Teatr ROMA

Liczba miejsc: 53 (decyduje kolejność zgłoszeń)

Miejsce zbiórki: przed Hotelem Wileńskim – Olsztyn, ul. Knosały 5, wyjazd godz. 9.00 – powrót w godz. ok. 21.00 – 22.00, czas wolny w Warszawie w godz. ok. 12.00 – 15.00

Osoba do kontaktu: Edyta Skolmowska – kom. 513 042 585

 

Ze strony internetowej teatru:

WE WILL ROCK YOU to brytyjski musical z piosenkami legendarnej grupy QUEEN i librettem Bena Eltona. Akcja przedstawienia dzieje się w zglobalizowanym świecie przyszłości. Wszystkimi aspektami życia na iPlanecie, którą dawniej nazywano Ziemią, rządzi jedna, potężna korporacja. Posiadanie instrumentów muzycznych jest zakazane, muzyka jest bowiem wyrazem absolutnie niepożądanego indywidualizmu. Kilkoro buntowników, którzy w tajemnicy kultywują pamięć o przeszłości, nie chce pogodzić się z taką ponurą egzystencją i podejmuje walkę o wolność, miłość i ROCKA! (…)

WE WILL ROCK YOU to fantastyczna okazja, by usłyszeć piosenki QUEEN w nieznanym kontekście, odkryć nowe znaczenia i elektryzujące, porywające i pełne energii brzmienia m.in. takich hitów jak m.in. „I Want To Break Free”, „Radio Ga Ga”, „I Want It All”, „We Are The Champions”, „Bohemian Rhapsody” czy tytułowy numer „We Will Rock You”.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

 • Koszt uczestnictwa: 170 zł od osoby
 • Dojazd i powrót: autokar
 • Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie e-mailowe: komisjaksir@wp.pl oraz wpłata na konto OIPiP w Olsztynie numer 52 1020 3541 0000 5302 0134 8853 do dnia 31 sierpnia 2023r.
  (tytuł wpłaty: MUSICAL)
  Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko + nazwa placówki medycznej, telefon do kontaktu oraz potwierdzenie wpłaty na konto.
 • W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi pod warunkiem, że inna osoba wykorzysta zakupiony bilet (zapis na liście rezerwowej).

 

 

KOMUNIKAT 

Wojewódzkie priorytety w Opiece Paliatywnej

Dzięki Naszym Wojewódzkim Konsultantkom Pielęgniarstwa i Opieki Paliatywnej Teresie Kocbach i Katarzynie Kożurno spotkali się wszyscy Dyrektorzy, Kierownicy,  aby omówić  priorytety i innowacyjne pomysły, które można wykorzystać w Opiece Paliatywnej. Dr hab. n. med. Jarosław Woroń  mówił o pozytywnym wpływie kanabinoidów w medycynie, dr n. med. Janusz Wojtacki o bólu w chorobie nowotworowej. Pani Jolanta Fudali – Polakiewicz przedstawiła nową aplikacją jaką jest Dzienniczek Bólu. Konsultantki w imieniu wszystkich podziękowały za wieloletnią współpracę Małgorzacie Tubis, która przez długi czas współpracowała z placówkami w całym województwie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status