Ładowanie…
Pierwszy slide
Pierwszy slide
Santander Bank: 20 1500 1298 1212 9001 8789 0000


 

Konsultantów wojewódzkich powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem zdrowia.

Zadania Konsultantów Wojewódzkich:

  • wydają opinię, czy dana jednostka powinna zostać wpisana na listę jednostek organizacyjnych, które mogą prowadzić specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne (listę taką prowadzi minister zdrowia);
  • wnioskują do okręgowych rad samorządów zawodowych, żeby sprawdziły czy osoby wykonujące dany zawód medyczny, należycie pełnią swoje obowiązki;
  • na wniosek wojewody wydają opinię, czy podmiot leczniczy spełnia warunki, żeby udzielać świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny;
  • na podstawie kontroli wydają opinię:
    • czy jednostka uprawniona do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, spełnia niezbędne wymagania,
    • na temat sposobu realizacji stażu lub specjalizacji, a także poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby, które wykonują zawód medyczny i są zatrudnione w podmiocie leczniczym.

 

Konsultant Wojewódzki Medycyny Paliatywnej lekarz Katarzyna Kożurno

 

Konsultant Wojewódzki Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej  mgr Teresa Kocbach

 

Do pobrania:

Dokument w sprawie realizacji świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

Izba pielęgniarek -Olsztyn

 

 

Wojewódzkie priorytety w Opiece Paliatywnej

Dzięki Naszym Wojewódzkim Konsultantkom Pielęgniarstwa i Opieki Paliatywnej Teresie Kocbach i Katarzynie Kożurno spotkali się wszyscy Dyrektorzy, Kierownicy  aby omówić  priorytety i innowacyjne pomysły, które można wykorzystać w Opiece Paliatywnej. Dr hab. n. med. Jarosław Woroń  mówił o pozytywnym wpływie kanabinoidów w medycynie, dr n. med. Janusz Wojtacki o bólu w chorobie nowotworowej. Pani Jolanta Fudali – Polakiewicz przedstawiła nową aplikacją jaką jest Dzienniczek Bólu. Konsultantki w imieniu wszystkich podziękowały za wieloletnią współpracę Małgorzacie Tubis, która przez długi czas współpracowała z placówkami w całym województwie.

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status