... powiedz o nas komuś jeszcze

CENTRUM OPIEKI PALIATYWNEJ

Dyrektor – Teresa Kocbach

 

 

Opieka paliatywna poprzez swoją wszechstronność stawiana jest za wzór troskliwej, sprawowanej na najwyższym poziomie opieki nad pacjentem. Opieka ukierunkowana jest na poprawę jakości życia. Ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, a także łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

Rola opieki paliatywnej:

• zwalczanie wszechogarniającego bólu,
• leczenie innych objawów towarzyszących chorobie,
• opieka psychologiczna nad Pacjentem i jego rodziną,
• rehabilitacja chorego,
• pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
• edukacja chorego i rodziny w zakresie pielęgnowania,
• pomoc w pozyskiwaniu sprzętu pielęgnacyjnego.

Wykwalifikowany zespół interdyscyplinarny Hospicjum Stacjonarnego, Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej w tym: lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci i opiekunowie medyczni, gwarantuje całodobową opiekę w systemie stacjonarnym. Pacjenci oraz ich rodziny mogą liczyć również na wsparcie psychologiczne i duchowe, a także nieodpłatne wypożyczenie niezbędnego sprzętu medycznego i pomocniczego. Na terenie Hospicjum znajduje się kameralna kaplica oraz świetlica w której Pacjenci mogą spędzać czas z Rodziną.

Centrum Opieki Paliatywnej w Olsztynie realizuje działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych z Narodowego Funduszu Zdrowia, z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej w formie stacjonarnej (Hospicjum Stacjonarne) oraz ambulatoryjnej (Hospicjum Domowe, Poradnia Medycyny Paliatywnej) co oznacza, że opieka jest bezpłatna.

 

Warunki objęcia chorego opieką paliatywną: 

 – skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty
 – zgoda pacjenta lub jego rodziny wyrażona na piśmie.

Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia w Hospicjum:
B20-B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
C00-D48 Nowotwory
G09 Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
G35 Stwardnienie rozsiane
I42-I43 Kardiomiopatia
J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
L89 Owrzodzenie odleżynowe

 

 

HOSPICJUM STACJONARNE

W Hospicjum Stacjonarnym ubezpieczony Pacjent ma zapewnione nieodpłatnie: opiekę lekarską i pielęgniarską, leczenie farmakologiczne, leczenie bólu oraz leczenie innych objawów somatycznych. Zagwarantowana jest opieka psychologiczna nad Pacjentem i jego Rodziną, rehabilitacja i niezbędne badania diagnostyczne oraz zaopatrzenie w wyroby medyczne.
Pobyt pacjenta w hospicjum jest nieodpłatny.

Przyjęcie odbywa się na podstawie skierowania lekarskiego po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub osobistym w siedzibie Hospicjum przy Alei Wojska Polskiego 30 (II piętro)
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–14.00

Kontakt telefoniczny: 89 532 61 73       
Kontakt e-mail: hstacjonarne@gmail.com 
Dokumenty do pobrania:

• Wykaz dokumentów i rzeczy
• Skierowanie do Hospicjum Stacjonarnego
• Zgoda i upoważnienie

Zespół Hospicjum Stacjonarnego:

Koordynator Medyczny: lek. med. Jolanta Langowska 
Pielęgniarka Koordynująca: Mariola Miller 
Fizjoterapeuta:  Aleksandra Malinowska 
Psycholog: Karolina Dąbrowska-Chołostiakow
Pełnomocnik ds. Praw PacjentaKarolina Dąbrowska-Chołostiakow

Lekarze
dr hab. n. med. Monika Rucińska, prof. UWM
lek. med. Jolanta Langowska 
lek. med. Katarzyna Kożurno
lek. med. Jacek Kowalczyk
dr n. med. Piotr Kocbach
dr n. med. Maciej Przudzik
lek. med. Bogna Kwella
lek. med. Małgorzata Kozłowska

Zespół pielęgniarski
Ewa Jarzębowska
Alina Płucyś
Iwona Kozłowska
Beata Karpińska
Barbara Komsta
Irena Dereniowska
Aleksandra Mikulewicz
Małgorzata Siatkowska
Klaudia Zapolska-Roczek
Sylwester Kmiecik
Zespół opiekunów medycznych
Łucja Koźlik
Olga Piórkowska
Urszula Przybyszewska
Agnieszka Ropiak
Aneta Sieklicka
Sławomir Siluk
Marzena Wasilewska
Małgorzata Żurawska
Wioletta Kacprzyk
Aleksandra Szatkowska

 

HOSPICJUM DOMOWE

Miejscem udzielania świadczeń medycznych przez Zespół Hospicjum Domowego jest miejsce zamieszkania lub pobytu chorego.
Hospicjum Domowe realizuje opiekę na terenie miasta Olsztyna i gmin ościennych, w odległości do 40km od siedziby Hospicjum w Olsztynie.

Warunki objęcia chorego opieką paliatywną:

  • skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty,
  • rozpoznanie lekarskie choroby przez lekarza,
  • zgoda pacjenta lub jego rodziny wyrażona na piśmie.

Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym od pon. do pt. w godz. 8:00–10:00,
tel. 89 5264747, 608343412, e-mail:
hdomowe@gmail.com

Po przyjęciu zgłoszenia Pacjenta, Pielęgniarka Koordynująca wraz z Lekarzem Koordynatorem ustala termin pierwszej wizyty, podczas której zbierane są informacje na temat choroby i dotychczas stosowanego leczenia. Na podstawie uzyskanych danych ustala się harmonogram wizyt oraz udział w opiece innych członków zespołu (pielęgniarki, psychologa, rehabilitanta). Wizyta lekarska odbywa się minimum dwa razy w miesiącu, wizyta pielęgniarska minimum dwa razy w tygodniu (w przypadku innych potrzeb wizyty ustalane są indywidualnie). Podczas kolejnych wizyt wykonuje się zlecone zabiegi, obserwuje się wyniki terapii, wprowadzając w razie potrzeby zmiany. Stosownie do potrzeb wykonuje się badania dodatkowe oraz w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z chorym kieruje się go do innych placówek leczniczych lub do hospicjum stacjonarnego. Pacjenci ubezpieczeni mają możliwość nieodpłatnego użyczenia niezbędnego sprzętu medycznego, pomocniczego oraz rehabilitacyjnego. Decyzję o ich wprowadzeniu do użycia podejmują członkowie zespołu hospicyjnego wspólnie z pacjentem i jego opiekunami. 
Opieka Hospicjum Domowego jest nieodpłatna.

Dokumenty do pobrania

• Wykaz wymaganych dokumentów do zgłoszenia
• Skierowanie do Hospicjum Domowego
• Zgoda i upoważnienie

Zespół Hospicjum Domowego:

Koordynator Medyczny: lek. med. Jacek Kowalczyk
Pielęgniarka  Koordynująca: Bożena Gryczko
Fizjoterapeuta:  Aleksandra Malinowska
Psycholog i Pełnomocnik ds. Praw PacjentaKarolina Dąbrowska-Chołostiakow

Lekarze

lek. med. Jacek Kowalczyk
lek. med. Bogna Kwella
lek. med. Małgorzata Kozłowska
lek. med. Monika Michalczuk

Pielęgniarki
Bożena Gryczko
Dorota Dębicka
Iwona Kozłowska
Aleksandra Mikulewicz
Krystyna Starosta
Alina Wądołkowska

 

PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ

Poradnia Medycyny Paliatywnej udziela porad, konsultacji i realizuje wizyty domowe w miejscu zamieszkania Pacjenta oraz w siedzibie Poradni.
Zespół Poradni udziela także wsparcia rodzinie chorego z uwzględnieniem zespołowego podejścia do Pacjenta i jego Rodziny. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są przez lekarzy i pielęgniarki oraz psychologa w ramach finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia.
Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-10.00

Poradnia Medycyny Paliatywnej czynna:
Poniedziałek 10.00-12.30
Wtorek 15.30-18.00
Czwartek 10.00-12.30
Kontakt telefoniczny: 89 526 47 47

Zespół Poradni Opieki Paliatywnej:
lek. med. Jacek Kowalczyk
lek. med. Katarzyna Kożurno
lek. med. Jolanta Langowska
Pielęgniarka Koordynująca: Bożena Gryczko
Psycholog: Karolina Dąbrowska-Chołostiakow

Kontakt telefoniczny: 89 526 47 47
Kontakt mailowy: hdomowe@gmail.comDokumenty do pobrania
• Skierowanie
• Potrzebne przy przyjęciu
• Zgoda i upoważnienie

ZESPÓŁ WSPARCIA, POMOC RODZINIE

Doświadczanie straty bliskiej osoby to czas przeżywania trudnych, czasem gwałtownych emocji. Mogą pojawić się m. in. żal, złość, smutek, poczucie winy, tęsknota czy rozczarowanie. Wsparcie, które chcemy zaproponować może pomóc w przejściu przez czas żałoby oraz wesprzeć w czasie budowania nowego życia po stracie wszystkim, którzy utracili bliską osobę.

Proponujemy spotkania z Zespołem Wsparcia Osieroconych.

 

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Zmaganie się z silnymi emocjami w tym czasie jest czymś naturalnym, z czym boryka się każdy doświadczający straty. Bywa, że osoby pogrążone w żałobie nie rozumieją stanów, które ich ogarniają i czują się z tego powodu samotne i bezsilne. Doświadczanie żałoby to proces, który u każdego przebiega odmiennie. Czas przeżywania oraz jej intensywność zależą między innymi od relacji jaką miało się ze zmarłą osobą. W inny sposób przeżywa się śmierć rodzica, inaczej przyjaciela czy współmałżonka, a jeszcze inaczej dziecka. Indywidualne spotkania możliwe od poniedziałku do piątku po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.

Karolina Dąbrowska-Chołostiakow, psycholog, psychoonkolog,
Kontakt telefoniczny: 89 532 61 73,
Kontakt e-mail: psycholog.palium@gmail.com

 

WSPARCIE DUCHOWE

Msza Święta w hospicyjnej kaplicy w każdy ostatni wtorek miesiąca o godzinie 16.00, istnieje też możliwość indywidualnych spotkań z kapelanem – księdzem Andrzejem Zielińskim po mszy o 16.00 lub w innym czasie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numer telefonu: 601 665 375.

Zachęcamy również do korzystania z programu „Tumbo pomaga” http://www.tumbopomaga.pl/.

Portal powstał, by pomóc dzieciom i młodzieży w żałobie oraz ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom, którzy towarzyszą im w tych trudnych chwilach. Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12.00 do 18.00 można zadzwonić pod nr 800 111 123, gdzie czeka psycholog przygotowany, by udzielić pierwszych wskazówek i pomóc w opracowaniu planu zarówno na najbliższe dni, jak i na odległą przyszłość.

 

 

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status