Ładowanie…
Pierwszy slide
Pierwszy slide
Santander Bank: 20 1500 1298 1212 9001 8789 0000


Stowarzyszenie | Działalność statutowa| Działalność dydaktyczna

Stowarzyszenie

 Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium” zostało powołane dnia 9 lipca 2001 r. z inicjatywy Pani Teresy Kocbach. Decyzja o powołaniu dojrzewała wraz z troską o coraz większą liczbę chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową pozbawionych opieki po zakończeniu leczenia onkologicznego. Na mocy postanowienia Sądu z dnia 8 września 2001 r. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000 14251 uzyskując status Organizacji Pożytku Publicznego.

Zarząd Stowarzyszenia

Teresa Kocbach – Prezes

Jolanta Kłoczewska – Wiceprezes
Bożena Gryczko – Sekretarz
Teresa Sadowska-Wołkowicka – Skarbnik
Ewa Naruszewicz – Członek
Monika Rucińska – Członek
Ewa Sapka-Pawliczak – Członek
Komisja Rewizyjna
Hanna Taraszkiewicz – Przewodnicząca
Angelika Ludowicz – Zastępca przewodniczącej
Danuta Harbaszewska – Sekretarz

 

Głównym założeniem działalności Stowarzyszenia jest prowadzenie pełnoprofilowego Hospicjum w Olsztynie. Członkowie Stowarzyszenia wykonali ogrom pracy, czego efektem było utworzenie Hospicjum –  Centrum Opieki Paliatywnej, które zostało uroczyście otwarte dnia 9 września 2001 r. 

 

     Stworzone przez Stowarzyszenie Hospicjum – Centrum Opieki Paliatywnej od prawie 20 lat mieści się w wynajmowanych pomieszczeniach na terenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. W 2018 roku stowarzyszenie kupiło od miasta z 99% bonifikatą 21-arową działkę przy ul. Metalowej 5 pod budowę nowej siedziby. Na tym etapie rozpoczęły się starania o fundusze na wielomilionową inwestycję a wizja nowego budynku z dbałością o każdy szczegół, funkcjonalność i estetykę wnętrz dostosowanych do potrzeb pacjentów została przeniesiona na papier w formie projektu.

https://wiadomosci.onet.pl/olsztyn/dzialka-dla-hospicjum-z-99-procentowa-bonifikata/d0mhxss

Projekt siedziby Hospicjum przy ul. Metalowej 5

 

Działalność statutowa


Zgodnie z założeniami statutowymi działalność stowarzyszenia ukierunkowana jest na: tworzenie i prowadzenie hospicjów, a także ich remontowanie, przebudowę i wyposażanie oraz;

  • opiekę stacjonarną (Hospicjum Stacjonarne) i ambulatoryjną ( Poradnia Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Domowe, Zespół Wsparcia Osieroconych),
  • promowanie filozofii i postaw opieki paliatywnej, kształcenie osób zainteresowanych (lekarzy, pielęgniarek, psychologów) opieką paliatywną oraz szkolenie zespołów sprawujących opiekę paliatywną,
  • organizowanie i udział w zjazdach, sympozjach, kursach, spotkaniach naukowych
    i szkoleniowych,
  • działalność wydawniczą, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych
    i literatury naukowej odnoszącej się do opieki paliatywnej,
  • prowadzenie działalności charytatywnej,
  • nabór i szkolenie wolontariuszy.

Członkowie Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego „Palium”  stawiają przed sobą zadania, których celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na los nieuleczalnie chorego człowieka. Co roku organizowane są cykliczne kampanie społeczne promujące ideę opieki paliatywnej, które z powodzeniem są realizowane przy wsparciu Wolontariuszy i Przyjaciół Hospicjum.

Statut Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego „Palium” 

 

 

Działalność dydaktyczna

Zgodnie z założeniami statutowymi Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium” prowadzi działalność dydaktyczną współpracując z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W naszym hospicjum prowadzone są zajęcia z zakresu medycyny i opieki paliatywnej dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz dla studentów Pielęgniarstwa Szkoły Zdrowia Publicznego. Stowarzyszenie posiada akredytację na kształcenie lekarzy specjalistów w zakresie medycyny paliatywnej. 

Sprawozdawczość

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2022

Wprowadzenie
Sprawozdanie merytoryczne
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2021

Wprowadzenie
Sprawozdanie merytoryczne
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2020
Wprowadzenie
Sprawozdanie merytoryczne
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2019
Wprowadzenie
Sprawozdanie merytoryczne
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2018
Wprowadzenie
Sprawozdanie merytoryczne
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2017
Wprowadzenie
Sprawozdanie merytoryczne
Rachunek Zysków i Strat
Bilans
Dodatkowe informacje

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2016
Rachunek zysków i strat – 2016
Sprawozdanie merytoryczne – 2016
Bilans – 2016
Informacja uzupełniająca 2016
Informacje ogólne – 2016

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2015
bilans-2015
informacja-ogolna-2015
informacja-uzupelniajaca-2015
rachunek-zyskow-i-strat-2015
sprawozdanie-merytoryczne-2015

 

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status