Ładowanie…
Pierwszy slide
Pierwszy slide


tablica informacyjna - dofinansowanie

Doposażenie Centrum Opieki Paliatywnej

W dniu 26 kwietnia 2023 r. Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne Palium otrzymało dofinansowanie na Doposażenie Centrum Opieki Paliatywnej
w Olsztynie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz środki ochrony.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rehabilitacyjnych i medycznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 oraz stworzenie odpowiedniej bazy sprzętowej w COP w Olsztynie, która pozwoli na leczenie oraz rehabilitację osób, które chorują bądź chorowały na Covid-19 oraz na inne jednostki chorobowe. Sprzęt przeznaczony jest zarówno do wykorzystania w czasie przyszłych zdarzeń epidemiologicznych w zakresie chorób zakaźnych jak i

zakresie normalnego funkcjonowania placówki po pandemii.

 

Celami szczegółowymi projektu są:

  • Zapewnienie pracownikom niezbędnej ochrony zdrowia, poprzez zakup środków medycznych i dezynfekujących.
  • Zintensyfikowanie wsparcia dla hospicjum, poprzez zakup niezbędnego sprzętu w zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.
  • Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy wśród personelu medycznego.
  • Podniesienie jakości świadczonych usług przez COP w Olsztynie, poprzez zagwarantowanie i poprawę bezpieczeństwa życia i zdrowia pracowników i pacjentów
  • ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2
  • Projekt przyczyni się do złagodzenia sytuacji epidemiologicznej i wpłynie na lepszą jakość oferowanych usług społeczeństwu.
  • poprawa świadczeń rehabilitacyjnych
  • profilaktyka zdrowotna, zwłaszcza w grupie osób najbardziej narażonych

 

Całkowita kwota dofinansowania projektu z UE: 251 959.89 zł

 

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status