Prawa pacjenta

Więcej informacji nt. praw pacjenta znajdą Państwo na stronie: http://www.rpp.gov.pl/

Szczegółowe informacje o prawach pacjenta dostępne są w każdej komórce organizacyjnej w formie pełnego aktu prawnego. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r.poz. 1318, 1524.)

1_infolinia

ZAŁĄCZNIKI:

ulotka prawa pacjenta

źródło: https://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/