Prawa pacjenta

Więcej informacji nt. praw pacjenta znajdą Państwo na stronie: https://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/

Szczegółowe informacje o prawach pacjenta dostępne są w każdej komórce organizacyjnej w formie pełnego aktu prawnego. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417)

 

ZAŁĄCZNIKI:

infografika_prawa_pacjenta

ulotka_o_prawach_pacjenta_2014

źródło: https://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/