Oferta pracy Pielęgniarka / Pielęgniarz

Opis oferty pracy:

Pielęgniarka / Pielęgniarz
Miejsce pracy: Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium”, Centrum Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II

Region: Olsztyn

Stanowisko: Pielęgniarka/pielęgniarz w Hospicjum Stacjonarnym

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
• dyplom pielęgniarki/pielęgniarza
• aktualne prawo wykonywania zawodu
• wykształcenie wyższe – mgr pielęgniarstwa (lub w trakcie)
• minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe – (praca w oddziale szpitalnym)

• specjalizacja z opieki paliatywnej lub kurs kwalifikacyjny z opieki paliatywnej (możliwość ukończenia w trakcie trwania zatrudnienia)

Wymagane umiejętności:
• współpraca w zespole
• praca dydaktyczna
• samodzielność, zaangażowanie, dyspozycyjność
• wysoka kultura osobista
• odporność na stres

Oferujemy:
• bardzo wysokie wynagrodzenie
• umowę o pracę/pełny etat
• wsparcie zespołu oraz miłą atmosferę pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów przez formularz Lento.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie
z wybranymi osobami.

Informacja o przetwarzaniu danych w procesie rekrutacji

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium”, al. Wojska Polskiego 30, 10-229 Olsztyn, dalej: Hospicjum.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Rozpatrzenie złożonej oferty i ewentualne skontaktowanie się z Panią/Panem w celu przeprowadzenia dalszej procedury rekrutacyjnej. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w innych rekrutacjach także w celu poinformowania Pani/Pana o rekrutacjach prowadzonych w przyszłości w naszym Hospicjum.

DANE, KTÓRE PRZETWARZAMY
Podanie danych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych do kontaktu (dowolnie podanych przez Panią/Pana: adresu do korespondencji albo adresu e-mail albo nr telefonu), wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z Kodeksu Pracy. Będziemy przetwarzać te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Podanie danych dotyczących m.in. wizerunku, ukończonej szkoły, wykształcenia uzupełniającego, dodatkowych uprawnień, zainteresowań i innych danych jest nieobowiązkowe, a podanie ich w dokumentach rekrutacyjnych będzie traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH
1) Złożoną ofertę będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji. Po zakończeniu procesu naboru i wyłonieniu kandydata oferty osób niezatrudnionych są niszczone.
2) W przypadku zatrudnienia, złożone dokumenty zostaną włączone do akt osobowych na podstawie Kodeksu Pracy.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość na adres e-mail: @ lub za pomocą poczty tradycyjnej. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania.
Posiada Pani/Pan prawo przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody.
Posiada Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH
Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Michał Cupiał, do którego można kierować pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych na adres e-mail: Informacja o przetwarzaniu danych w procesie rekrutacji