1% Dla Hospicjum

Podaruj 1% podatku na rzecz Hospicjum!

Szanowni Państwo!

Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium” jest Organizacją Pożytku Publicznego i ma na celu wspieranie działalności Hospicjum im. Jana Pawła II w Olsztynie.
Przekazując 1% podatku włączają się Państwo do wielkiego dzieła jakim jest niesienie pomocy ludziom cierpiącym.
Każda przekazana złotówka zostanie wykorzystana na remont naszego Hospicjum.
W imieniu wszystkich naszych pacjentów z góry Państwu dziękuję.
Dyrektor Hospicjum

Skorzystaj z prawa decydowania o swoim podatku!

 

Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) wpisać w odpowiednią rubrykę nr Krajowego Rejestru Sądowego naszej organizacji: 0000014251

Wpłaty z tytuły 1% podatku na konto naszej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.

Wszystkim, którzy przekazali na rzecz
Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego ”Palium”
1% swojego podatku za 2015 rok w imieniu pacjentów,
ich rodzin, pracowników oraz Zarządu Stowarzyszenia
serdecznie dziękuję.

cmok3

Z wyrazami wdzięczności
Prezes Stowarzyszenia
Teresa Kocbach